Съвети към новите министри

След последните промени в правителството е логично да си зададем въпросa– какво да очакваме от новите министри. До изборите има около четири месеца,които могат да се използват за реформи. Например в Естония са направениизключително съществени реформи за около шест месеца, така че за тези четиримесеца при добро желание би могло да се свършат доста положителни неща.

В тази връзка представяме някои препоръки от страна на Института за пазарнаикономика:

Към Министъра на енергетиката – Мирослав Севлиевски

1/ Либерализиране на отрасъла. Отпадат ограниченията за износ и внос истроеж на нови мощности. Вносът на ток може да се окаже много по-евтинорешение от изграждането на нови мощности, но това може да покаже само пазарът.Ниски разходи за стартиране на бизнес.

2/ Приватизация. Продават се ТЕЦ-овете и ВЕЦ-овете, без ангажименти зазакупуване на електричество на фиксирани цени. Приватизира се и АЕЦ “Козлодуй”.

3/ Проектът за АЕЦ “Белене” се предлага на частни инвеститори без държавнигаранции и без ангажименти за закупуване на електроенергия. За целта изграденатавече площадка се продава на търг. Това е най-непосредствената задача наМинистъра, защото този договор се очаква да бъзе подписан буквално до няколкодни. До сега пред обществото не е представен анализ на ползите и разходитеот проекта, което хвърля основателни съмнения върху неговата ефективност.

Към Министъра на земеделието – Нихат Кабил

1/ Продажба на “Булгартабак” през фондовата борса, като всички предприятиясе листват и продават поотделно на борсата.

2/ Оптимизиране на персонала на министерството – за пример можем да посочимНова Зеландия, където в Министерството на земеделието работят само 70 човека/в България са над 20 хиляди/.

3/ Премахване на субсидиите за земеделие и тютюн – те изкривяват пазараи задържат ресурси в неефективни дейности.

4/ Спиране на проекта за създаване на държавна монополна горска компания,която би влошила използването на ресурсите.

5/ Либерализация на горския сектор, премахване на всички регулации и /временно/въвеждане на една-единствена регулация – за всяко отсечено дърво да се посадиедно ново.

Към министъра на икономиката – Милко Ковачев

1/ Намаление на персонала на министерството

2/ Бърза и прозрачна приватизация

3/ Отмяна на всички протекционистични мерки и въздържане от нови такива

4/ Намаление на лицензионните режими и пречките пред бизнеса

5/ Прилагането на европейските директиви да става по най-малко утежняващиябизнеса начин – конкретно това може да се приложи при проекта на закон запотребителския кредит

6/ Приватизация на последната държавна банка – Насърчителна банка и приватизацияна Българската агенция за експортно застраховане

7/ Прозрачност и конкурентност при обществените поръчки, включително публикуванев интернет на всички оферти за всички обществени поръчки, всички анексислед спечелването на поръчките

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.