Сватбени неволи

Наскоро ми се случи да се сблъскам с процедурите за встъпване в граждански брак. Досега наивно мислех, че желанието на двама души е достатъчно основание те да могат да се оженят.

Уви, съвсем не е така.

Първото и най-важно положение е, че сключването на брак се извършва само по условията, определени от Семейния кодекс (СК). Там подробно са описани множеството ограничения и дори забрани за сключването на брака – те обхващат възрастта, физическото и психическото състояние, роднинството, мястото на ритуала, самия ритуал. Така в общия случай кандидат-съпрузите не могат да се оженят, ако някой от тях е непълнолетен или имат някаква роднинска връзка.

Най-голямо впечатление, обаче, правят регулациите относно физическото и психическото състояние на "младоженците", за което те трябва да представят медицински свидетелства. Въпреки голямото желание на влюбените и не толкова влюбените да сключат брак, те не могат да го направят, ако единият от тях страда от болест, опасна за здравето на другия съпруг или поколението. По този начин законът изключва множество ситуации като такива, при които двама души искат да сключат брак без да са двойка (например защото и двамата имат личен интерес от брака – все пак законът отчита желанието, а не любовта), или пък, при които съпрузите знаят за болестите си, предавани на поколението, но искат да се оженят с намерението да осиновят заедно дете. В СК са поставени ограничения и пред лицата, които имат някакво психическо разтройство, въпреки че няма никаква пречка двама души да сключат брак, ако например са временно умопомрачени, вследствие на наркотици или алкохол. Само подписът и печатът на лекарите удостоверяват, че младоженците могат да сключат брак.

Ако все пак сте "годни" да се ожените, ще се наложи да се съобразите с още редица изисквания. Щастието от решението за сключване на брак първо трябва да отлежи – няма начин да се ожените по-рано от един месец след записването и плащането на таксите за встъпване в брак; трябва да подадете декларация за решението си, в която дори попълвате степента на образование; задължително трябва да си купите халки, чаши (?вързани с бяла панделка?), шампанско, право да снимате.

Когато изпълните всичко, общинското лице изпълнява ритуала и ви обявява за съпруг и съпруга, а вие може би малко съжалявате, че сами сте предизвикали всички тези главоболия.


Свързани публикации.