Свободните работни места: къде, колко и за каква заплата

Институтът за пазарна икономика и Инфограф се включват в анализа на масивите от отворени данни, предоставяни от Портала за отворени данни на Република България. Резултати от анализите ще бъдат публикувани и на официалния сайт на проекта „Регионални профили: показатели за развитие”.

Отварянето на данните на Агенция по заетостта (АЗ) за свободните работни места, обявени в нейните териториалните поделения, позволяват нов подход към анализа на процесите, които протичат на пазара на труда.

Прегледът на данните на АЗ за свободните към 3 септември 2015 г. работни места показва, че:

 • Свободни са 14 771 работни места, разпределени в 6 068 обяви;
 • От активните към 3 септември 2015 г. обяви 54% са за безсрочни договори, 44,8% за срочни и само 1,2% за граждански договори;
 • 82,6% от обявите са за 8-часов работен ден, а вторият най-висок дял (5,8%) е за работа на половин работен ден (4 часа);

Обявено заплащане

 • За близо 70% от обявените свободни работни места няма предварително определено заплащане. Това може потенциално да се разглежда като едно от обстоятелствата, които забавят намирането на търсения персонал и затрудняват трудовото посредничество.
 • По различните видове договори заплатата е упомената в 31% от обявите за безсрочен договор, в 29% от обявите за срочен договор и само в 6% от обявите за граждански договор[1];
 • Претеглена към броя на свободните работни места по различните обяви (тъй като по една обява може да има повече от едно заявено работно място), средната брутна заплата за свободните работни места в страната (изчислена на база 8-часов работен ден) е 536 лв. Това е чувствително по-ниско от средната заплата за страната според НСИ (868 лв. бруто по последни данни от м. юни 2015 г.). Възможно обяснение е, че на пазара на труда болшинството от свободните места са за по-ниско квалифициран и съответно – по-ниско платен труд. Друга част от обяснението може да се търси в характеристиките на работодателите и безработните, които използват бюрата по труда като средство за намиране на работа – публичен сектор, малки и средни предприятия с не особено атрактивни позиции от гледна точка на заплащането и условия на работа. Обикновено работодателите прибягват до по-скъпите услуги на агенции за подбор на персонал за по-експертни или високи позиции, за които заплащането е по-високо, а намирането на добри кадри – по-трудно.
 • За заплащане, по-ниско от 420 лв. за 8-часов работен ден (нивото на МРЗ от 1 януари 2016 г.), са 421 (24%) от общо 1 770 обяви с посочено заплащане и работно време и 1 346 (31,5%) от общо 4 270 работни места с посочено заплащане и работно време (по някои обяви има повече от едно заявено работно място). Този относително висок дял сигнализира за един от потенциалните негативни ефекти от вдигането на МРЗ от началото на 2016 г. до 420 лева. Покачването на МРЗ до това ниво ще засегне близо една трета от свободните към момента 4 270 работни места, за които има точни данни за нивото на заплащане. Вдигането на МРЗ не касае само съществуващите работни места, но и решението на работодателите да открият нови работни места както в момента, така и в бъдещи периоди.
 • Половината от обявите за работа над 1 000 лв. (11 от общо 22 обяви и 87 от общо 122 работни места) са в столицата, като болшинството обяви за такъв тип заплата са за шофьори, инженери и монтьори.

Графика 1: Средна месечна заплата, изчислена на база 8-часов работен ден, по активните обяви за работа към 3 септември 2015 г., които съдържат информация за продължителността на работното време и предлаганото заплащане (брой обяви)

Източник: АЗ, изчисления на ИПИ

Регионален преглед

 • На областно ниво, средната заплата (претеглена към 8-часов работен ден) по активните обяви и свободните работни места, за които има данни за нивото на заплащане и работното време, варира от 747 лв. в София (столица) до 428 лв. във Велико Търново.
 • Освен в столицата, високо ниво на предлагано заплащане се забелязва още в областите Габрово – 619 лв. и Перник – 585 лв. Предлаганите заплати в Благоевград, Пловдив и Варна също са над средната за страната.
 • Освен във Велико Търново, сравнително ниски нива на заплащане се предлагат още в областите Сливен (449 лв.) и Пазарджик (452 лв.).

Графика 2: Средна заплата по свободните работни места в активните обяви за работа към 3 септември 2015 г. (лв.)

Източник: АЗ, изчисления на ИПИ

Брой на безработните, борещи се за едно работно място

Според последните официални данни на АЗ за броя на регистрираните безработни лица (към м. юли 2015 г.), те възлизат на 309 781 души. Съпоставката на техния брой по области и на броя на свободните към 3 септември 2015 г. работни места показва, че:

 • Най-много безработни се борят за едно място в област Разград – 67 души, а най-малко – в област Русе (9 души). Средно за страната за едно свободно работно място се борят 21 души.
 • В Северна България за едно място се борят 25 безработни, а в Южна България – 19 души. В комбинация с по-ниската заетост в много от областите в северната част на страната и високата безработица там, намирането на работа остава сериозно предизвикателство.

Трябва да се има предвид, че в най-добрия случай профилът само на част от безработните пасва на обявените работни места; в много случаи няма безработни, чиято квалификация, образование и опит да отговарят на търсените в обявите за свободни места. Т.е. теоретично може срещу един свободно място да стоят 67 безработни, но нито един от последните да не е подходящ за това място.  

Графика 3: Брой на безработните лица, които се борят за едно свободно работно място

Източник: АЗ, изчисления на ИПИ

 

Свободни работни места (към 3 септември 2015 г.)

Регистрирани безработни (м. юли)

Безработни за 1 работно място

Средна заплата за 8-часов работен ден

Благоевград

741

19 883

27

538

Бургас

851

10 474

12

525

Варна

347

12 469

36

545

Велико Търново

720

9 672

13

428

Видин

298

8 246

28

492

Враца

283

14 447

51

488

Габрово

93

3 146

34

619

Добрич

405

7 282

18

502

Кърджали

598

8 154

14

522

Кюстендил

329

6 162

19

476

Ловеч

407

8 334

20

505

Монтана

307

11 703

38

491

Пазарджик

850

15 967

19

452

Перник

147

5 385

37

585

Плевен

619

15 943

26

483

Пловдив

1 523

24 915

16

541

Разград

119

8 014

67

489

Русе

945

8 169

9

514

Силистра

271

7 039

26

503

Сливен

421

12 549

30

449

Смолян

262

9 481

36

476

София

478

13 104

27

533

София (столица)

1 344

18 736

14

747

Стара Загора

1 087

12 315

11

459

Търговище

246

7 902

32

500

Хасково

292

11 318

39

498

Шумен

299

12 195

41

460

Ямбол

489

6 777

14

491

 


[1] Преобладаващата част от обявите за граждански договор са за учители.


Свързани публикации.