Свободните работни места: къде, колко и за каква заплата

Прегледът на отворените данни, предоставяни от Агенция по заетостта (АЗ), показва че към 12 октомври 2016 г. в бюрата по труда в страната има 4 211 обяви за 16 343 свободни работни места. Средната месечна заплата по свободните работни места, за които има информация за предлаганото възнаграждение и продължителността на работното време, е 647 лв. за 8-часов работен ден, което възлиза на около 70% от средната работна заплата за м. юни 2016 г. (936 лв.). За едно работно място потенциално се борят 16 безработни лица, като на областно ниво те варират от под 10 души в София, Велико Търново и Кърджали до над 40 във Видин, Разград и Шумен.

Обяви и свободни работни места

Данните на АЗ за свободните към 12 октомври 2016 г. работни места показват, че:

  • Свободни са 16 343 работни места, разпределени в 4 211 обяви;
  • От активните към 12 октомври 2016 г. обяви 77% са за безсрочни договори, 22% за срочни и само 1% за граждански договори;
  • Близо 92% от обявите са за 8-часов работен ден, а вторият най-висок дял (3,4%) е за работа на смени с продължителност 12 часа;

Обявено заплащане

Брой обяви, свободни работни места и предлагано заплащане по общини (12.10.2016)

Виж пълна карта

Източник: АЗ, изчисления на ИПИ

Продължава практиката голяма част от обявите за работа да не съдържат информация за предлаганото заплащане или работното време. Информация и за двете съдържат едва 1 545 обяви (за общо 6 505 свободни работни места), което е съответно 37% от обявите и 40% от работните места. Този недостатък може да се разглежда като едно от обстоятелствата, които затрудняват трудовото посредничество и съответно намаляват ефективността на бюрата по труда.

Претеглена към броя на свободните работни места по различните обяви (тъй като по една обява може да има повече от едно заявено работно място), средната брутна заплата за свободните работни места в страната (изчислена на база 8-часов работен ден) е 647 лева. Това е чувствително по-ниско от средната брутна заплата за страната според НСИ (936 лв. по последни данни от м. юни 2016 г.).

За работа на минимална работна заплата обявите са 323 за общо 1 209 позиции (отново тук визираме само обяви, които съдържат информация както за заплащането, така и за продължителността на работното време). Още 156 обяви за общо 744 позиции са за работа до 460 лв., което е очакваното ниво на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2017 г. По този начин общо 479 обяви и 1 953 работни места са за заплащане равно или по-ниско от нивото на МРЗ след по-малко от 3 месеца. Това са общо 31% от обявите и 30% от свободните позиции, за които има информация за предлаганото заплащане и продължителността на работното време. 

В същото време едва 63 обяви за 302 работни места предлагат заплата от над 1 000 лв., от които близо от половината са в столицата. Трябва да се има предвид, че бюрото по труда, в което е подадена информация за свободно работно място, не винаги кореспондира с общината по месторабота. Например, към 12 октомври 2016 г. в Ихтиман се търсят 60 души, които да работят за месечно заплащане от 1 100 лв. като склададжии в съседната община Елин Пелин.

Сравнително ниският размер на предлаганото заплащане по свободните работни места в бюрата по труда в известна степен отразява характеристиките на работодателите и безработните, които използват бюрата по труда като средство за намиране на работа – публичен сектор, малки и средни предприятия с не особено атрактивни позиции от гледна точка на заплащането и условия на работа. Обикновено работодателите прибягват до по-скъпите услуги на агенции за подбор на персонал за по-експертни или високи позиции, за които заплащането е по-високо, а намирането на добри кадри – по-трудно.

Брой на безработните, борещи се за едно работно място

Брой на безработните лица, които се борят за едно свободно работно място

Виж пълна карта

Източник: АЗ, изчисления на ИПИ

Според последните официални данни на АЗ за броя на регистрираните безработни лица (към м. август 2016 г.), те възлизат на 261 525 души. Съпоставката на техния брой по области и на броя на свободните към 12 октомври 2016 г. работни места показва, че:

  • Най-много безработни се борят за едно място в област Разград – 51 души, а най-малко – в област Кърджали (8 души), Велико Търново и столицата (по 9 души). Средно за страната за едно свободно работно място се борят 16 души.
  • В Северна България за едно място се борят 21 безработни, а в Южна България – 13 души. В комбинация с по-ниската заетост в много от областите в северната част на страната и високата безработица там, намирането на работа остава сериозно предизвикателство.

Свързани публикации.