Страните от Еврозоната – състезание кой ще наруши най-много и най-често

В началото на седмицата Евростат оповести предварителните данни за дефицита и дълга за 2010 на държавите членки на ЕС. След като през 2009 всички 27 ЕС страни (с изключение на Естония и Малта), влошиха бюджетните си баланси, през 2010 са на лице усилия за подобряване този индикатор в мнозинството от държавите. Въпреки това само в 5 държави дефицитът за 2010 е под референтната стойност от 3% – Люксембург, Финландия, Дания, Естония и Швеция. Нарастването на държавния дълг пък бе най-значително в Ирландия, Гърция, Великобритания и Португалия.

На фона на общата картина България се очертава като една от най-примерните държави членки на ЕС с дефицит от 3.2% от БВП за 2010 и консолидиран държавен дълг от 16.2% от БВП към края на 2010. Формално България нарушава единствено критерия за дефицит ненадвишаващ 3% от БВП според Пакта за стабилност и растеж. Тази граница, както и лимит от 60% от БВП за дълга не бива да надвишават кандидатите за членство за еврозоната. Оказва се обаче, че самите страни от еврозоната са най-големите нарушители.

 

Нарушения на изискването за дълг

От създаването на еврозоната от началото на 1999 три страни – Белгия, Италия и Австрия през нито една от 12-те години не са изпълнявали критерия за дълга. Гърция, която се присъединява към клуба на еврото през 2001, също не слизала под 60% от БВП за периода на членството си. Същото се отнася и за Малта от 2008 насам. Германия е изпълнявала критерия единствено през 2000 и 2001. Франция нарушава критерия от 2003 насам, а Португалия от 2005. Дългът на Холандия надвишава 60% през 1999, 2009 и 2010, на Испания през 1999 и 2010, на Ирландия през последните 2, а на Кипър през 2010, нарушавайки критерия само 2 години след присъединяването си към еврозоната.

Дългът не е надвишавал 60% през нито една от годините на членство в еврозоната само в четири държави Финландия (от 1999) и Люксембург (от 1999), Словения (от 2007) и Словакия (от 2009). И докато последните две все пак са нарушили критерия за 3% дефицит през 2009 и 2010, то Финландия и Люксембург остават единствените две които покриват и двата фискални критерия от след присъединяването си към валутния механизъм, в случая от самото му създаване през 1999. 

Източник: Евростат

 

Нарушения на изискването за бюджетен дефицит

Гърция, първият „клиент” на спасителния фонд на ЕС, е абсолютен рекордьор по нарушение на дефицитния критерий. Както по отношение на дълга, дефицитът е над референтната стойност от 3% след като страната приема еврото през 2001. Португалия нарушава критерия в 8 от 12-те години включително за целия период от 2004-2010. Дефицитът в Италия е по-висок от 3% от БВП през 7 години, този в Германия и Франция – през 5.

Парадоксално, но е факт, че тези които създават правилата сами не ги спазват, но все още успяват да ги налагат като условие пред страните извън еврозоната, където попада и България. По всичко личи, че въпросът с членство има не само икономически, а и политически измерения.

На този фон последното изказване на българския премиер, че България ще „напомня” за спазването на фискалните правила в ЕС е напълно основателно. Разбира се очакваме, думите произнесени в Загреб, столицата на кандидат член на ЕС, да бъдат повтаряни със същия тон и в сърцето на ЕС – Брюксел.

 

Източник: Евростат


Свързани публикации.