Столицата концентрира новите работни места

Анализът на отворените данни на Агенция по заетостта (АЗ) в голяма степен потвърждава някои вече установени тенденции на пазара на труда. Към 9 ноември 2017 г.:

·         Свободни са 13 205 работни места, разпределени в 3 716 обяви, като 86% от тях са за безсрочни трудови договори;

·         Претеглена към броя на свободните работни места по различните обяви[1], средната брутна заплата за свободните работни места в страната (изчислена на база 8-часов работен ден) е 669 лв., което възлиза на 65% от средната заплата за страната (1027 лв. по последни данни от юни 2017 г.);

·         На областно ниво, средната предлагана заплата варира от 515 лв. в Ямбол до 1049 лв. в Смолян, където в момента има сериозно търсене на монтажници на метални изделия и заварчици (при много добри финансови условия). Средната предлагана заплата в столицата е втората най-висока – 815 лв.

Въпреки моментното първенство на Смолян по отношение на средните предлагани заплати, столицата продължава да е областта, концентрираща огромна част от свободните работни места както по принцип (26,5%), така и по отношение на обявите, предлагащи високо възнаграждение. Тук са едва 18% от работните места за минимално заплащане и 51% от тези предлагащи над 1000 лв. Повече от половината от обявите в столицата са за над 750 лв. заплащане.

Брой работни места в зависимост от предлаганото заплащане (към 9 ноември 2017 г.)

Източник: АЗ, изчисления на ИПИ

ВАЖНО: Всички изчисления в този материал взимат предвид само обяви, които съдържат информация за предлаганото възнаграждение и продължителността на работното време. Това предполага известни условности в тълкуването на данните за региони, в които по различни причини бюрата по труда не събират/публикуват изчерпателна информация за свободните работни места. Към 9 ноември 2017 г. за 56% от обявите, съдържащи 52% от работни места, няма обявено ниво на заплащане или продължителност на работния ден. Макар да е отчетено известно подобрение спрямо предишни периоди (когато този дял е бил близо до 70%) липсата на тази информация затруднява не само анализа, но и самия процес на трудово посредничество – свързването на търсещите с предлагащите работа.

Свободни работни места и минимална заплата

За пореден път при прегледа на данните на АЗ прави впечатление високият относителен дял на свободните работни места в страната, които предлагат минимално заплащане (29,3%). Ако наложим границата не на 460 лв., а на очакваното ниво от 1 януари 2018 г. (510 лв.), този дял скача до цели 42%. Най-просто казано, това е делът на свободните работни места в бюрата по труда, които могат да бъдат повлияни от планираното вдигане на минималното заплащане.

От 90-те общини, за които са налични изчерпателни данни за свободните работни места, има 7 в които средното предлагано възнаграждение е равно на минималната заплата (Велики Преслав, Гоце Делчев, Кубрат, Павликени, Руен, Крумовград и Кула), а в още 17 то е под очакваното ниво на МРЗ от 1 януари 2018 г. (510 лв.).

Прави впечатление и друго – в много от по-бедните области на страната се наблюдава и изключително нисък дял на работните места, срещу които стои обявено заплащане и продължителност на работното време. Няма да е изненадващо ако се окаже, че голяма част от „скритите” условия за започване на работа са скрити по основателни причини (като например по-ниско от минималното заплащане или нежелание за разгласяване на реалното такова). Предвид факта, че само след два месеца 42% от предлаганите в момента работни места ще трябва да бъдат коригирани спрямо новата минимална работна заплата, тези проблеми може и да се задълбочат.

От последното тримесечие на 2017 г. ИПИ ще започне нова серия от редовни публикации, които ще следят в дълбочина тези процеси през данните на АЗ. 


[1] По една обява може да има повече от едно заявено работно място.


Свързани публикации.