Стига, стига с БДЖ !

През изминалата седмица стана ясно, че предстои сключване на нов договор между държавата и БДЖ за обществената услуга по извършване на пътнически жп превози в страната. Към момента сключеният десетгодишен договор изтича в кая на 2008 г. Естествено по всички правила на играта правителството обяви процедура за избор на нов жп превозвач. В нея участва единствено БДЖ и логично спечели. Това е поради факта, че в България единствено държавната компания притежава лиценз за пътнически жп превози[1]. На всичкото отгоре след подписването на договора държавата се наема да налее 1.2 млрд.лв. в БДЖ за „оздравителни мерки", което довежда абсурда до качествено (и количествено) нови измерения.

И това ще е така докато в сектора не заработи конкуренцията измествайки социалистичеси-родовия принцип на съществуване. Освен това напразни се оказаха надеждите ЕС да реализира едно по-скорошна пълна либерализация на пазара на пътнически жп превози. За съжаление момента за т.нар. пълна либерализация на жп превоза (т.е. и за пътнически превози) отново претърпя забавяне, като срока беше забавен и вместо 2010 г. отиде чак за 2017 г. с възможност за деругация на групата от новоприети страни.

Иначе родните железници логично не се справят добре и в европейската класация измерваща степента на либерализация на пазара на жп услуги[2].  За 2007 г.  заемаме 18 място от общо 27 страни участнички, като основната причина да сме „толкова напред" е факта, че досега сме транспонирали относително адекватно европейското законодателство и сме направили една единствена съществена стъпка – разделянето на компанията на две отделни дружества.

В допълнение на това за пореден път се изумявам от дебелоочието на група държавни чиновници, които като чели не искат да осмислят какво говорят официалните цифри за работата и финансовото състояние на БДЖ.

От графиката става ясно, че от 1990 г. обема на пътнически превози на БДЖ е спаднал от около 102 млн. за 1990 до около 33 млн. за 2007 г., което представлява намаление с приблизително 68%. Тоест хората предпочитат друг алтернативен начин за предвижване, защото по всяка вероятност той е по-качествен, по-надежден, по-бърз и не на последно място цената е по-адекватна спрямо предлаганата услуга. В същото време е според публикуваните финансови отчети на интернет страницата на БДЖ става ясно, че за  2006 г. компанията е завършила на загуба от около 30 млн. лв., а през 2005г. загубата е била близо 42 млн. лв.[3]

Графика: Пътнически превози на БДЖ

Източник: Български държавни железници (БДЖ)

 

Отговора на въпроса как може да се подобри къчеството на жп услугите (?) е даван от нас моногократно. Единствено и само демонополизацията на сектора, падането на бариерите за влизане и установяването на свободен конкурентен пазар би дало желания резултат, като предизвика стимули за инвестиции, повече иновации и наличието на компании ориентирани към максимално задоволяване на потребителските нужди от гледна точка на цена, качество, сигурност и тн.

 Ако тази проста концепция не бъде разбрана от управляващите, за съжаление на мен не ми остава нищо друго освен да започна следващата тема за БДЖ (отново) със СТИГА, СТИГА с БДЖ!

 


[1] Има още две частни компании с лиценз, но той е за товарни превози !

[2] Rail Liberalization Index (изготвян от консултантското подразделение на IBM)

[3] Данни за 2007 г. няма


Свързани публикации.