Старият закон за приватизация в действие

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На 4 април, в изпълнения на стария закон за приватизация, новият надзорен съвет на агенцията отчете дейността си за периода 10 август – 31 декември 2001 г. пред комисията за икономическа политика на законодателното събрание. Ето за какво става дума.

1) В отчета се казва, че „периодът се характеризира с разблокиране на приватизационния процес и с видимо интензифициране на раздържавяването“. Като доказателство се посочва обстоятелството, че през август – декември 2001 г. са сключени 61 сделки, а предишните месеци – само 25.

2) По същество имаме осъществяване на намеренията за повече открити процедури: малко под ? са сделките, сключени вследствие на преговори, чрез търг – 34%, конкурс – 18% и през фондовата борса – 23 на сто.

3) По стария закон и особено след процедурите разработени през 2000 и началото на 2001 надзорният съвет на агенцията е отговорен за предприемането на действия по след-приватизационния контрол и само той може да променя договорите за приватизация.

4) Преобладаващите промени в тези договори са по повод програми за трудова заетост и инвестиции. Договорите са със специфични клаузи за всяко предприятие. Както и досега, фактически чрез анексите към приватизационните надзорният съвет участва в прякото управление на стопанството.

5) На народните представители не е предоставена никаква имаща икономически смисъл, пък било то и обобщена информация за характера на промените в договорите. Например в каква насока са промените – облекчаване или затягане на задълженията, по какви критерии са се взимали решения и с какъв възможен ефекти, какви са дружествата, предоговорили продавача и плащанията, по какъв начин и защо.

6) Макар докладът да е готов от края на януари т.г. и да е приет от надзорния съвет преди два месеца, той не е достъпен на страницата в Интернет на агенцията и по никакъв друг начин освен чрез комисията на народното събрание. В него се съдържа списък на променените или отхвърлените предложения за промени в приватизационните договори.

Отчитаният период е доста особен. Той започна искане предишната администрация да спре приватизацията още отпреди юнските избори. След това кристализираха намеренията за нов закон, свързан с радикална промяна в институционалната организация на приватизацията. После дойдоха дебатите върху и отлаганията на новата законова уредба. Фактически се получи по-малка прозрачност от тази постигната преди това. Политика на надзорния съвет, която би предполагала запълване на този недостиг би била свързана например с: по-добро запазване на информацията на старата агенция на страницата в Интернет (сега тя присъства само в таблиците), публикуване на проекти за документи на агенцията и регламенти на правителството, включително на самия отчет, за който става дума, включително програмата за приватизация през 2002 г.

Ако сега потърсите тази или някаква друга информация през Интернет, ще забележите следното. Рубриката „Програма 2002“ е празна. В рубрика „Правна рамка“ до 5 април на обед се мъдреше само новия закон. Вероятно след вчерашна критика от страна на Александър Божков в под-рубриката „наредби“ се появи Наредба за конкурсите.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.