Списък от дейности за намаляване на квази-данъците и увеличаване на прозрачността

 

 • Намаляване на административните режими – от 39 на 5 броя

 • Въвеждане на института на мълчаливото съгласие за всички регистрационни режими

 • Въвеждане на “правителство без хартия”

 • Публикуване на всички държавни разходи в Интернет, включително на договорите за концесии и за закупуване на стоки и услуги от правителството

 • Държавен вестник – в Интернет и със свободен достъп

 • Регистриране на фирма – за един ден чрез Интернет и чрез единен идентификационен номер

 • Премахване на изискването за минимален капитал при регистриране на фирма

 • Регистрационната такса за регистриране на фирма да се намали до 35 лв.

 • Проверката на актуалното състояние на фирмите да става чрез Интернет в реално време

 • Всички регистри (и на данните от Службата по вписванията) да бъдат достъпни в Интернет и всяка надлежно вписана в тях информация да не се доказва пред други държавни органи

 • Ограничаване на поводите и продължителността на инспекциите на фирмите

 • Безплатен достъп в Интернет на кадастъра, строителните разрешения и на сделките със земя

 • Ускоряване и усъвършенстване на наблюденията на НСИ, безплатен достъп до тях в Интернет

 • Съкращаване на държавните служители с 30%

 • Премахване на нетипичните облаги за държавните служители

 • Приватизация на страничните дейности на администрацията

 • Частно предлагане на административни услуги

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.