Спазванетона обещанията

До: г-жа Лидия Шулева, вицепремиер
Копие: г-н Йордан Христосков, управител на НОИ

От началото на 2003 г. действат две мерки, насочени към подобряванена събираемостта на осигурителните вноски: задължителна регистрацияна трудовите договори и минимални осигурителни прагове по сектории професии. Правителството и НОИ защитиха тези идеи с наличието нанеформална заетост, или с други думи – разпространеното в икономикатанеплащане на дължими социални осигуровки. Последствията, както споредВашата преценка, така и според здравата логика, са в нарастващ дефицитв пенсионния фонд, и в създаването на конкурентно “предимство” нанеформалните пред плащащите фирми. Преди въпросните мерки, споредВашите твърдения, г-жо Шулева, е било невъзможно както повишаванена пенсиите, така и намаляване на високите нива на осигурителнитевноски.

Когато аргументирахте тези две промени, Вие представихте очакваниятана правителството за повишаване на приходите в НОИ, и обещахте приуспех на мерките повишаване на пенсиите и намаляване на размера наосигурителните вноски.
Няколко пъти в публични изявления, включително на интернет-страницатана НОИ, Вие и г-н Христосков отчитахте ефекта от мерките, като гопредставихте като успех на правителството. След лятната ваканция такиваизявления няма.

Сега очакваме от Вас да изпълните обещанията си. Пред Вас има избор:

– да признаете, че приложените мерки не са имали очаквания ефект,и финансовото положение в държавния пенсионен фонд не е подобрено;
– или да предложите намаление на осигурителните вноски, и най-вечена тези за пенсия.

Вместо това, от достъпните източници научаваме за две инициативи,подкрепени от правителството:

– увеличаване на границите на минималния и максималния осигурителендоход до 240 лв. и 1200 лв. съответно;
– увеличаване на задължителната вноска за здравно осигуряване от 6на 8 процента през 2005 г.

Преди година бяхте министър на труда и социалната политика, сегасте министър на икономиката и вицепремиер. Навярно знаете, че довериетов политиката се създава далеч по-трудно, отколкото се разрушава. Същотака не вярваме да предполагате, че за една година всичко се забравя.

Затова обещанията трябва да се спазват.


Свързани публикации.