Социален диалог и законови процедури

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Събитие: В сряда (5 декември) Върховният административен съд отмени решение на Министерски съвет за поскъпване цените на тока и парното с 10% от 1 октомври поради нарушение на административни правила. Според Кодекса на труда правителството трябва да консултира социалната политика, която провежда с представените в Тристранния съвет т.нар. социални партньори. Искът беше внесен от КНСБ и КТ Подкрепа в началото на октомври с аргумента, че според трудовото законодателство въпроси, които засягат жизнения стандарт, какъвто е и този за повишаване на цените от държавни монополи, трябва да бъде съобразен с интересите на страните в социалния диалог. Мотивите на съда са, че са нарушени процедури, през които минават проекти, свързани със социалната политика. Позицията на съда, така както е изложена пред пресата (тъй като достъпът до решението е ограничен преди публикуването му в Държавен вестник), е, че дори да не се съобрази с позицията на синдикати, правителството трябва да обсъди решенията си на Тристранен съвет. След като ВАС обяви решението си, в четвъртък (6 декември) кабинетът обяви, че предстои решението за цените да бъде обсъдено на заседание на Тристранния съвет до пет дни.

Коментар: Всички коментари по решението на ВАС през последните дни са по това как може кабинетът да взима решения, не само без да се съобразява с интересите на синдикати и работодатели, но и като нарушава процедурни правила. Самите процедури обаче не бяха обсъждани. Както коментирахме след като синдикатите обявиха намеренията си да предявят иск до ВАС, Кодексът на труда съдържа разпоредби, които гарантират на представените в Тристранния съвет специален достъп до намеренията на правителството, което те използват, за да засилят влиянието си. Затова и трябва да се създаде достъп до намерения на правителството, като се поддържа публичен регистър на проекти, които предстоят да бъдат обсъждани, както и като се създаде процедура обсъждане на регламентите с всички заинтересованите страни. Освен това разписаните в Кодекса на труда норми, които определят въпросите за задължително обсъждани със социалните партньори, са неточно дефинирани. Поводът за предявяването на иск са разпоредби, които не определят както е „жизнен стандарт“, но дават право на синдикати и работодатели да искат обсъждане. Както коментирахме, при сегашната правна уредба, правителството – а не потребителите – контролират монополите. Повишаването на цените е стопански оправдано при сегашната система – то намалява загубите и кръстосаните субсидии. Затова и преди да се обсъжда какви теми трябва да се коментират, трябва да се прегледат процедурите, през които те преминават.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.