Щастливото число четири

4 сезона

4 посоки

4 елемента

4 аптеки

В четвъртък парламентът реши, че собствениците на аптеки не трябва да имат повече от четири на територията на страната. Предложението идва от ДСБ и за учудване на всички е прието с мнозинство. Самите депутати, предложили тази регулация, не вярват, че тя ще проработи и ще доведе до искания резултат. Какво пък. Само че най-вероятно не са предположили, че мнозинството от останалите мозъци в парламента ще я приеме.

От пусто в празно!

Тъкмо отпадна ограничението само фармацевти да отварят аптеки. И сега това. Пак ще има повод за заобикаляне на закона и прехвърляне на собственост, а това не е толкова трудно. В целия свят борбите са за по-малко регулации и по-малко ограничаване на бизнеса. Все повече се залага на принципите на пазарната икономика. Ние искаме да вървим на обратно. Асоциацията на собствениците на аптеки, която всъщност представлява засегнатите от промените, се обявява за либерализирането и против регулациите. ДСБ явно следват някаква собствена логика.

По тази тяхна „логика" на числото четири не може ли да се предложи депутатите да работят четири дни в седмицата, а не пет. По този начин има малък шанс да избегнем някои от безумията, които могат да измислят. Въпросът е малко сложен, защото не знаем колко всъщност са дните в седмицата, през които те работят за държавата и колко са дните, през които работят против. Добре би било да им се закупят и служебни автомобили 4х4. Даже по един за цялата администрация. Това може да се осъществи чрез проста обществена поръчка, която не би събудила подозрение. Без това се знае, че обществените поръчки са леко тъмнички, пък и вече Световната банка ни е хокала, заради това. Идейно е да се покрива месечно присъствие в парламента от 4 часа. Най-вероятно няма да има недоволни, пък и четири часа са предостатъчно. Ако не стане, пак може да се редуват с по-няколко карти за гласуване. Няма начин да няма поне няколко „прецакани". Могат да се дадат още много предложения, но нека да не им помагаме. Те и сами се справят.

Имаме опасенията, че след известно време същите тези хора, които са приели регулацията, могат да я премахнат, както стана с изискването само фармацевти да притежават аптеки. Правителството наложи забраната и след това си я премахна. През това време ИПИ защитаваше интересите на собствениците и потребителите и многократно атакува налагането на подобно ограничение. Да видим какво предстои да стане между четирите стени на парламента.

 

 


Свързани публикации.