Шшшт …

През изминалата седмица много медии в България обсъждаха новата наредба за обществения ред в Столична община. Дискусиите включваха както добри отзиви за предложенията в нея, така и доста негативни. Все пак най-важното е да можем да предположим реалните последствия от прилагането на подобна наредба безпристрастно и с оглед на опита ни до сега. Цялостната насоченост на наредбата е към „затягането на дисциплината" на обществените места и в жилищните блокове. Нека разгледаме конкретните мерки, които се предвиждат, наказанията от тяхното неизпълнение и възможните ефекти.

  • На първо място спокойно може да сложим ефектите от самото изменение на наредбата. Има ли смисъл от умуването на леки промени, които целят само утежняване на регулациите, но не и подобряване на прилагането им. Не е ли логично Столична община да помисли как да повиши контрола и събираемостта (ако така и така ще има някаква действаща наредба), а после да измисля нови параграфи към нея? Написването на нови правила едва ли ще се отрази на спазването им.
  • Новата наредба предвижда някои изменения на часовете за извършване на ремонтни дейности, използването на шумни инструменти, преподаването на музика, веселбите, музикалните репетиции, чистенето на дома, използването на шумни битови уреди и изобщо всякаква дейност, свързана с произвеждането на силни звуци. Ограничаването на часовете ще обърка ежедневието на много хора, но и ще удовлетвори доста други. Проблемът е, че в измененията няма предложени механизми за контрол на спазването на тези правила, защото явно има затруднения с това сега. Предвидено е за дребните нарушения глобата да е 10 лева, а за по-едрите – до 5 000 лева. На следващата таблица са представени някои от предложените промени и сега действащите правила от Наредбата за обществения ред, приета през 1993 г. Разликите не са драстични, но реално са безпричинни.

  Сравнение на някои от предложените и сега действащите правила в „Наредба за обществения ред"

Дейности

Действаща наредба

Предложена наредба

Музика и веселби

8.00 – 14.00 и 16.00 – 22.00

8.00 – 14.00 и 16.00 – 22.00

Произвеждане на шум

9.00 – 14.00 и 16.00 – 21.00

8.00 – 14.00 и 16.00 – 19.00

Ремонти (през работните дни)

8.00 – 14.00 и 16.00 – 20.00

8.00 – 14.00 и 16.00 – 19.00

  • Предвидено е всеки блок в София да има домофон и звънци и входната врата да бъде постоянно заключена. От Общината имат трудности със събирането на средства за ток, вода и парно, а какво остава за събирането на пари от всеки апартамент за закупуване и монтиране на ключалки, домофони, звънци и всичко това е оставено в ръцете на самите живущи.  
  • В новата наредба е заложена и забрана за миенето на балкони, прането на килими и черги и поливането с чиста питейна вода. Добре, но никой не казва с каква вода да извършваме тези дейности и от къде да я взимаме. Другият проблем е, че това е доста трудно за следене (дори някой да следеше за правилата  наредбата за обществения ред). И още нещо – питейната вода не може да се използва за охлаждане на напитки. Странно, колко ли са хората в София, които нямат хладилник или фризер … и отново проблемът с контрола.
  • Забранява се изтупването на килими и черги през балкона. Как ще се следи това – длъжностните лица ще седят под балконите и ще глобяват? И колко такива лица са нужни за контрол на това правило и изобщо на всяко едно от тях?
  • Непроменена остава забраната от сега действащата наредба за паркирането на спрели от движение автомобили на улиците. Най-вероятно ще останат непроменени и резултатите.  
  • Внимание заслужават и забраните за просенето, както и продажбата на вестници и миенето на стъклата на автомобилите по кръстовищата. За информация (в случай, че не личи) – тези правила и сега си ги има.

Не само тези, но и някои други нови и стари правила сформират целия куп от ограниченията, които се вменяват на гражданите на Столична община. Доста от тях имат смисъл и значение, но общото им неспазване и липсата на контрол, ги правят излишни.

Столична община трябва да се замисли как да събере средствата и глобите от нарушението на старите наредби, а не да мисли как да развива и утежнява самите наредби. Няма смисъл просто от едни добре написани правила.


Свързани публикации.