Брокери натискат за ограничаване на конкуренцията в сектора

Преди почти година на специално организирана пресконференция от Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ) обявиха, че са подготвили закон, който да регламентира дейността на брокерите в България. Тогава ИПИ писа за предложението (виж тук), но едва наскоро текстът на проекта на Закон за брокерите на недвижими имоти стана достъпен и може да се коментира по същество.

Вероятно подобна стъпка идва в отговор на силно свития сектор на недвижими имоти. Както повечето браншови нормативни актове, така и този закон най-общо предвижда чрез силата на закона и различни мерки, задължения, такси и проверки да се ограничи конкуренцията в занаята.

Интересното тук е, че брокерите, които членуват в НСНИ и подкрепят законопроекта, са малко над 200, а на пазара има повече от 2000 агенции и повече от 20 000 души, осигуряващи се като брокери, според твърдения на самото сдружение. В момента дори тече подписка срещу предлагания закон от несъгласни с него агенти на недвижими имоти. От НСНИ изглежда са помислили и за това и създавайки законопроекта, са разписали условие, че Камарата, която предвиждат да създадат, може да се учреди по инициатива на най-малко 100 лица (§ 1, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби), т.е. по-малко от  5% от компаниите, които се занимават с такава дейност.

Какво представлява новият закон за брокерите?

Всъщност органът, който се създава в законопроекта, за да регулира цялата дейност на професионалистите в сектора, е именно Камара на брокерите на недвижими имоти. Като за начало ще се затвори свободният вход до професията – всички, които искат да практикуват като брокери, задължително трябва да членуват в Камарата (разбира се, заплащайки членски внос – чл. 3 и чл. 17) и да получат сертификат от нея (за който също се плаща такса – чл. 24). Нещо повече, ако някой работи, без да се е вписал в регистъра на Камарата (както е в момента), се наказва с глоба от 5 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – с до 50 000 лева. Ясно е, че подобна санкция би съсипала голяма част от търговците, които искат просто да си вършат работата, без да играят по измислените правила на своите колеги.

Допълнително, конкуренцията ще се намали и чрез изискването за образование (чл. 17) и задължението агентите „да участват в периодични курсове за поддържане и усъвършенстване на професионалната им компетентност с периодичност, продължителност и програма, одобрени от Камарата, които приключват с квалификационен изпит. Успешното полагане на квалификационния изпит е условие за запазване на сертификата за „агент на недвижими имоти”” (чл. 18). За всяка една стъпка от гореизброените също се плаща и таксите отиват директно в касата на Камарата.

Има още няколко изисквания, които силно ще ограничат предлагането на услугата:

  • камарата ще определя изисквания за офиса на брокерите (чл. 3);
  • брокерите ще са длъжни да имат застраховка „Професионална отговорност”, минималните прагове на която се определят от Камарата (чл. 6);
  • брокерът ще е длъжен да води електронен и/или писмен регистър (чл. 7) и да държи парите на клиентите си в отделна партида за всеки клиент със специално предназначение (чл. 15);
  • агентите няма да имат право да работят едновременно за повече от един брокер (чл. 17).

Как ще се отрази това на потребителите?

Почти всеки е продавал и купувал имот и е наясно, че това си е търговия в истинския смисъл на думата. Посредникът е важен и в общия случай хората избират внимателно на кого да се доверят и колко ще им струва това посредничество. За тези цели е от значение да има много участници на пазара и те да се конкурират с качество и цена. Елиминирането на голяма част от брокерите директно ще се отрази на качеството и цената. В новия закон дори е предвидено Камарата да определя минимални цени на услугите на брокерите (чл. 16), което вече е в разрез с най-фундаменталните принципи на пазарната икономика.

Очевидно малка част от гилдията са решили да държат всички в сектора под контрол, което е в сериозно противоречие със свободната конкуренция, а очакваното намаление на предлагащите услугата ще доведе до по-ниска производителност и по-високи цени. Още повече че продажбата на имоти не е толкова специфична услуга, за да се регулира толкова тежко и изкуствено да картелизира гилдията.

За съжаление тази практика се наблюдава при повечето от т. нар. свободни професии в България – виж изследванията на ИПИ за одитори, архитекти, инженери, фармацевти, нотариуси, адвокати, оценители, занаятчии. И докато в Европа се наблюдава стремеж към намаляване на регулирането на свободните професии, в България контролът на пазарите все повече се разширява и вече обхваща и традиционно „свободните” професии с голям брой предлагащи и търсещи, чиито интереси се пресичат в точката, която е най-изгодна и за двете страни.

На последните обсъждания стана ясно, че този закон ще се разглежда след изборите. Със сигурност обаче приемането му няма да е в интерес нито на брокерите, нито на хората, които се възползват от техните услуги.


Свързани публикации.