Сайтът „Моите данъци“ вече е достъпен на английски

През ноември 2016 г. Институтът за пазарна икономика и Фондация за свободата „Фридрих Науман“ представиха специализираната страница „Моите данъци“ – kolkodavam.bg. Радваме се да съобщим, че сайтът вече е достъпен и на английски език! Огледаната страница на английски език позволява сравнение на данъчната тежест в България с тази в други страни, за които могат да се намерят подобни приложения.

Целта на сайта kolkodavam.bg е да предостави повече информация за данъците, които всеки един българин плаща, както и да покаже нагледно тежестта на разходите на държавата за всеки гражданин чрез т. нар. лична касова бележка.

Страницата позволява на всеки работещ да изчисли данъците и осигуровките, които превежда на държавата. Чрез няколко съвсем прости въпроса индивидуализираното приложение дава възможността на всеки да пресметне личната си данъчно-осигурителна тежест в зависимост от своята заплата и потребление, както и да види личната си разходна бележка, която показва за какво държавата ще похарчи платените от него данъци.

Различните опити с приложението показват, че данъчно-осигурителната тежест на работещите българи обикновено е в рамките на 40-45% от това, което заработват с труда си.

Най-голямата тежест идва от осигуровките (както на работодателя, така и работника) и от ДДС, което се плаща при потреблението. Потреблението на акцизни стоки, особено на цигари и горива, също носи сериозна тежест за тези, които ги купуват редовно.

Вижте и Вашите данъци на kolkodavam.bg!

https://www.youtube.com/watch?v=03QDJfdH_S4


Свързани публикации.