Руският опит в намалението на данъците

От първи януари 2001 година в Русия беше въведен единен данък върхудоходите в размер на 13%. Този единен данък замени предишния подоходенданък, който имаше три ставки, най-високата от които беше 30%.

Въвеждането на единна ставка от 13% доведе до няколко ефекта. От еднастрана гражданите са много доволни, че плащат едни от най-ниските данъцив Европа. От друга страна, по-ниският данък намали стимулите за укриванена доходи и за много хора стана по-изгодно да си плащат данъците, отколкотода се опитват да ги избегнат. В резултат на това приходите в бюджетасе увеличиха значително.

През 2001 година приходите в държавния бюджет от подоходния данък нараснахас 46%, от 174 милиарда рубли на 254 милиарда рубли. През 2001 годинаинфлацията в Русия е 18%, т.е. реалното нарастване на приходите от данъкае 24%.

През 2002 година значителното нарастване на приходите продължи – тесе покачиха с 40% и достигнаха 357 милиарда рубли. Инфлацията в Русиябеше 15.8% следователно реалното нарастване на приходите от данъка е21%.

По този начин, за две години приходите от данъка върху доходите нараснахас 50% в реално изражение.

През 2003 година за периода януари – юни 2003 година приходите от данъканараснаха с 31.6% при инфлация от около 8%. Реалното нарастване е над20%.

По всичко личи, че в огромна степен значителното увеличение на приходитеот подоходния данък се дължи на данъчната реформа, намалението на данъкаи въвеждането на единна ставка от 13%.

В България също има много хора, които укриват доходи, за да плащатпо-ниски данъци. Най-вероятно, при едно значително намаление на данъчните(и осигурителните) ставки ще се случи това, което се наблюдава в Русия– приходите в бюджета не само няма да намалеят, но може и да нараснат.От друга страна, хората ще бъдат доволни, че плащат ниски данъци, аикономиката ще се развива по-бързо, тъй като ниските данъци стимулиратикономическия растеж.

 

 


Свързани публикации.