Рубрика

Word Format (Word Format)

На вниманието на всички, които се интересуват от рубриката „Икономика на благотворителността“, предлагаме да прочетат статията на Стив Дейвис за частната инициатива при предоставянето на т.нар. публични блага. Статията е публикувана в стисанието Libertarian Alliance и е исторически обзор на интересни събития от 19-ти век във Великобритания за ‘публичните’ услуги в частни ръце.повече .

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.