Резюме на независимата оценка на ИПИ за проекта „Белене“

В сряда (23 март 2011 г.) Институтът за пазарна икономика представя резюмето на независимата оценка на проекта „Белене”. Методиката на оценката съответства на изискванията на чл. 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия и на стандартите на ОИСР, Евратом и т.нар. „екваториални принципи”. Оценката е направена без сътрудничеството на Националната електрическа компания и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, които не отговориха в срок на заявление за достъп до обществена информация по въпроси, които са съществени за взимането на решение за изграждане на атомна централа.

Експертизата показва, че разходите по изграждането на централата при спазване на нормативните изисквания са минимум 11 млрд. евро., а цената на киловатчас е сравнима с тази на киловатчас, произведен от вятърни централи.

 

Резюме на оценката вижте ТУК!

 

Целият анализ ще бъде представен на пресконференция на 28 март 2011 (понеделник) в БТА от 12 ч.

 Заповядайте!


Свързани публикации.