Регулирането на туристическия бизнес: няколко разумни промени

Word Format (Word Format)

Новото регулиране на туристическия бизнес – въведено със Закона за туризма и Наредбата за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност от 2002 г. – наскоро претърпя промени, които частично облекчават административните бариери пред бизнеса. Министерският съвет прие промени (публикувани в ДВ, бр. 20 юни 2003 г.) в наредбата, според които някои изисквания пред туристическите компании се променят в благоприятна посока. Първоначалният вариант на наредбата предвиждаше бариери пред влизане в туристическия бизнес, които предизвикаха сравнително широк дебат върху ползите и разходите от това регулиране. Същинските изменения в регулирането касаят най-вече две изисквания:

1) Изискванията за минимална численост на персонала отпадат (с изключение на туристическия агент, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, където персоналът трябва да е минимум трима души, в т. ч. двама агенти по продажбата на самолетни билети.) Когато направихме анализ на въздействието на това регулиране, откроихме някои измерими разходи, като най-значителните бяха тези, които произтичат от изискването за наемане на повече излишни служители. В този смисъл това е съществена промяна в условията на регулирането и вероятно резултат именно от дебата върху въздействието на това законодателно решение.

2) Въвежда се принципът на „мълчаливото съгласие“ в изискването за препоръка от представители на гилдията. Според новите разпоредби „ако туристическото сдружение не издаде препоръка в срок 14 дни от получаване на искането, подадените от лицето документи се считат за редовни.“ Регулирането на туристическия бизнес даде възможност на т.н. браншови организации да поискат и да получат от държавата специална позиция – сега някои от тях ще имат глас при допускането на нови играчи. Но новата поправка сякаш намалява възможността за тормоз от страна на сдруженията: вече членството в гилдията няма да е предпоставка за получаване на държавен лиценз.

Продължаваме да считаме, че регулирането на туристическия бизнес не е подкрепено от анализ на ползите и разходите, който да показва някакъв смисъл от такова законодателство. Единственият анализ на въздействието на тази наредба беше произведен от ИПИ; той беше по-скоро опит да стимулираме администрацията да започне да аргументира решенията си по рационален начин. Промените в регулирането са в посока на премахване на някои от разходите, които успяхме да откроим в нашата кратка оценка.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.