Регистрация на фирма в България – още има какво да се желае

 

Едно добро начало

През изминалата година постигнахме много при процеса на регистриране на фирма в България. С приемането на Закона за търговския регистър, влязъл в сила от 1 януари 2008 г., огромен брой от трудностите пред българските предприемачи отпаднаха чрез:

  • Премахването на регистрацията на търговците в регистър БУЛСТАТ
  • Отпадането на изискването за обнародване в Държавен вестник
  • Запазване на фирма, което важи за територията на цялата страна
  • Обслужване на „едно гише"
  • Въвеждането на онлайн услугите в Търговския регистър

По този начин цялата процедура за регистриране на фирма и стартиране на бизнес се опрости значително.

Все пак, въпреки добрите промени, има още много неща, които могат да се направят. Процедурата продължава да бъде тромава заради ненужните бюрократични пречки и неефективното административно обслужване.

Регистрирането на Дружество с ограничена отговорност (ООД), например, изисква:

  1. Резервация на фирмата в Агенцията по вписванията – заявление, проверка, такса 50 лв.;
  2. Провеждане на учредително събрание, на което се записват дяловете на новоучреденото дружество – съставяне на протокол от учредителното събрание, дружествен договор;
  3. Депозиране на необходимия капитал в банка – откриване на отделна сметка, банкови комисионни, документ за внесен капитал (не по-малко от 70% от минималния 5000 лв.), всеки съдружник внася 1/3 от дела си;
  4. Регистрация в Търговския регистър – попълване на документи, проверка, такса 160 лв., произнасяне.

Добрите практики от света и Европейския съюз показват, че регистрирането на фирма може да се осъществи многократно по-бързо и в пъти по-лесно.

Едно добро развитие

Естония и Португалия опростиха максимално процедурата по регистриране на нова фирма. Сега те ни дават още един иновативен пример – как можеш за минути да регистрираш фирма в държава на повече от 3 000 км, и то без да излизаш от дома си.

В двете страни има създадени електронни портали за регистрация, признати за най-добрите практики в цяла Европа (Естония – https://ettevotjaportaal.rik.ee/, Португалия – http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/EOL/). През тези портали могат да се регистрират нови фирми, да се променят данни на вече съществуващи такива и дори да се представят годишните доклади на компаниите.

За регистрация на нова фирма са нужни само интернет, лична карта и електронен подпис (в Естония личните карти имат са и цифров подпис) и няколко минути.

Едно добро заключение

Естония и Португалия направиха първата стъпка към трансграничното регистриране на фирми.

Ако искаме България да привлича инвеститори, трябва да направим всичко, свързано със започването на бизнес лесно.

Ако искаме хората да не разчитат на помощ от държавата, трябва лесно да могат да опитват да са предприемачи.

Ако искаме да успяваме по-често, трябва да зависим възможно най-малко от бюрокрацията.

 


Свързани публикации.