Разходна бележка за 2022 г.

Общо 63 млрд. лв. ще похарчи държавата през 2022 г. Това е официално заложената сума по консолидираната фискална програма, приложена към Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Това са средно по 9 131 лв. на човек от населението, като тук отчитаме цялото население на страната, а не само икономически активните или работещите.

Най-голям ръст на средствата се наблюдава в здравеопазването, пенсиите и транспорта

Размерът на държавния дълг към края на 2022 г. се очаква да достигне 35,5 млрд. лв. или по 5 133 лв. на човек от населението.

Вижте различен прочит на фискалната политика в Алтернативния бюджет на ИПИ.


Свързани публикации.