Разбирания за пазарната икономика и/или за новите отношения с Русия

Word Format (Word Format)

С широко прокламираната цел – подобряване отношенията с Русия, бе създадена междуправителствена комисия, която да съдейства за по-добро сътрудничество в области като енергетика, туризъм, селско стопанство, строителство и разни други. На последното заседание на въпросната Комисия е взето решение „да се привлекат руски организации при разработването на техническото задание и технико-икономическата обосновка за АЕЦ [Белене] с разглеждане на възможностите за използване на вече доставеното оборудване“ ( по данни от медиите).

Коментар:

1/ Очевидно става въпрос за заобикаляне на общия ред по закона за обществените поръчки, след като открито и предварително се заявява, че руски фирми ще изпълняват определени дейности. Вероятно се счита, че по този начин ще се подобрят отношенията с Русия, като се предоставят преференции. Ако се следва подобна логика, би трябвало на всички държави, които правителството определя като „важни“, да се предоставят различни преференции. Например, само германски фирми да строят в центъра на София, само швейцарски да поправят часовници в Кюстендил или пък само френски да внасят вино в България.

2/ Далеч по-добри ефекти биха могли да се постигнат, ако тази Комисия се занимава с премахване на регулативните пречки във взаимната търговия.

3/ Освен това, след като отношенията между двете страни не се поставят на пазарна основа, е логично от сега нататък да се очакват нови подобни искания и съответно договорености. Веднъж тръгне ли се по плоскостта на преференциите, натискът за продължаване на такава политика се увеличава.

4/ За пореден път се говори за строителство на АЕЦ Белене, като досега на нас не ни е известно, представител на правителството да е правил каквито и да е сметки относно икономическата целесъобразност на проекта. Нещо повече, въпросните фирми ще правят „технико-икономическа обосновка на АЕЦ Белене“, което вероятно означава две неща. На първо място, че това ще бъде първият анализ за ефективността на една такава инвестиция от икономическа гледна точка, а на второ, че ще се прави от фирми, които имат интерес от реализиране на проекта, защото вероятно ще вземат участие и в другите фази, което е класически пример за конфликт на интереси.

Преди време, въз основа на наличната информация, екипът на ИПИ направи някои елементарни сметки за приблизителната цена на различни правителствени приоритети, включвайки също АЕЦ Белене ( към текста). Целта беше, да се предизвика обществен дебат по темата, като се очакваше правителството за защити позициите си като представи своите анализи, което обаче не се случи.

5/ Натрупването на този и други случаи, като например създаване на фонд за рисков капитал с държавно участие, постоянно въвеждане на защитни мита за „стратегически“ производители, субсидии за разни „приоритетни“ фирми и други все повече превръщат държавата в основен преразпределителен механизъм. По този начин се създава среда, в която необходимо условие за бизнес успех е качественото и трайно лобиране.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.