Работна среща по проекта GIFTED

В началото на май 2013 г. в Италия беше проведена работна среща по проекта GIFTED (Groundbreaking Innovative Financing for Training in a European Dimension). Целта на срещата беше приключване на работата по стрес-теста на GIFTED модела.

Италианският партньор IDP бе домакин на междинната среща на участниците в проекта GIFTED, състояла се в Пескара на 9-10 май 2013 г. Проектът GIFTED има за цел да развива модерни финансови механизми, насочени към подобряване на ефективността на обществените фондове, посветени на образованието през целия живот и повишаване на професионалната квалификация. На срещата участниците проведоха стрес-тест, целящ да провери хипотезата на финансовия модел, както и да проследи чувствителността му спрямо различни сценарии.

Проектът GIFTED е съфинансиран от програмата Lifelong Learning на Европейската комисия и представлява експериментиране с иновативни финансови модели и методи, насочени към обучението на възрастни /Adult Learning and Training/ като основен фактор за излизане от икономическата криза.

За повече информация може да посетите нашия интернет адрес: www.giftedproject.eu


Свързани публикации.