Ядрени илюзии

През последните две седмици представители на правителството на няколкопъти заявиха, че е взето окончателно решение за довършване на АЕЦ “Белене”.Според думите на г-н Близнаков (председател на парламентарната комисияпо енергетика) стойността на проекта ще бъде между 800 млн. и 1 млрд.евро. Според министър Ковачев е възможно новата централа да бъде изцялочастна, но доколкото ни е известно, всички инвеститори, с които са водениразговори досега са поискали държавни гаранции.
В момента полемиката е съсредоточена основно върху въпроса какъв типреактор да бъде избран за новата централа.

Коментар:
1/ През последните години екипът на ИПИ отдели доста внимание на този,безспорно важен, въпрос. Във всеки от нашите коментари се казваше, четова е инвестиционен проект, така че е необходим анализ на икономическатаму целесъобразност. По данни от медиите разбрахме, че такъв анализ вероятное направен (или поне частично), но… никой от обществеността не гое виждал. На страницата на Министерството на енергетиката и енергийнитересурси няма никаква информация по темата.

2/ Изготвянето на този анализ е много отговорен и сложен въпрос, защототрябва да се отчете промяната в търсенето и предлагането в резултатна либерализацията, както на вътрешния, така и на външния пазар и тов дългосрочен план. Вместо това пред обществото се представят многопо-опростените концепции, като например че в момента Балканският пазаре дефицитен и че България трябва да запази енергийната си независимости в бъдеще. Всъщност какво се разбира под зависимост или независимост?В момента около 70-75% от общите енергийни ресурси се внасят (най-вечеот Русия), за редица стоки България е нетен вносител, но това създавали зависимост?

3/ За една малка страна като България е съвсем нормално да бъде нетенвносител на много стоки. По-важното е, че либерализирането на търговиятасъздава условия за специализация в сектори, за които местните производителиимат сравнителни предимства. По този начин се намаляват общите разходиза правене на бизнес, което е в основата на конкурентноспособността.За да се случи това, обаче, е необходима либерализация и приватизация,а след това е възможно структурата на търсенето и предлагането да сепромени дотолкова, че изграждането на нова АЕЦ да се окаже излишно.Още повече, че ако към първоначалната инвестиция се прибавят разходитеза отработеното гориво и за ликвидиране на старите реактори, може дасе окаже, че всъщност ядрената енергетика е неконкурентноспособна.

4/ Участието на държавата в мащабни инвестиционни проекти със съмнителнаефективност, независимо под каква форма, потенциално означава нарастванена общите държавни разходи и то за много години напред и съответно,по-малко възможности за намаляване на данъците в бъдеще.

5/ Правителството решава да започне проект, който няма как да завършив рамките на сегашния си мандат. Най-логичното нещо, което ще направиследващото правителство е да публикува всички разработки по темата АЕЦ“Белене” на предишното правителство и да обяви проекта за несполучлив.Тоест, сегашното правителство само отлага публичните дебати по тематаи в крайна сметка няма да може да ги избегне. Съществената разлика,обаче е, че тъй като няма как времето да се върне назад, общественитеи експертни дебати в момента, могат да посочат алтернативи и възможности,а провеждането им в бъдеще, след изпълнението на част от проекта, единственомогат да разкрият пропуснати алтернативи и възможности.

 


Свързани публикации.