Промените в имуществените данъци – водят ли до повече приходи за държавата и струва ли си?

Задавали ли сте си въпроса защо има толкова голям интерес към имотите в страната?

Сред основните причини са подобряване на бизнес средата в страната, интересът от чужбина на инвеститори, евтината работна ръка (поне в началото на бума), високата доходност от подобна инвестиция и др. подобни. Основната причина обаче е друга – облагането на имота в България е незначително по размер. Много по-ниско от облагането на труда, което за страната ни е основна пречка за растежа на доходите. Реалното плащане на данъка върху недвижимите имоти е ниско от години (дори и след 2001 г. когато е последната актуализация на данъчните оценки).

Ако погледнем размера на приходите за държавата от имуществени данъци през последните години и ги сравним с тези в други държави става ясно, че държавата генерира смешно малко приходи по това перо.

 

Страна Дял на имуществените данъци в БВП (2002)
Великобритания 4.3
Канада 3.4
Люксембург 3.4
САЩ 3.1
Франция 3.1
Япония 2.8
Швейцария 2.7
Исландия 2.6
Холандия 2.5
Италия 2.2
Испания 2.1
Дания 1.7
България 0.5

Източник: сп. “Форбс”, Министерство на финансите на България 

 От какво зависят приходите от данъци върху имуществото? 

Основните фактори, които оказват влияние на приходите са:

          Данъчната основа – не е актуализирана от години; затова данъкът не изпълнява ролята, която му се вменява;

          Размер на данъчната ставка – ставката в България е близка до средната за Европа и не може да се каже, че имотите в страната са обект на свръхоблагане;

          Брой на имотите – нараства всяка година с постоянен темп; от това обаче държавата реално не печели пропорционално защото има начини за намаляване на дължимия данък;

          Събираемост – от години тя надхвърля 100% (спрямо заложените приходи) и се очаква това да се случва и за напред.

 

Тук ще се опитаме са оценим ефекта от 2 важни развития върху приходите за държавата – повишаването на цените на имотите и актуализирането на данъчната оценка.

Приходи от имуществени данъци

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 Прогноза за 2005
Имуществени данъци 82.7 88.9 98.5 160.2 172.9 192.2 210.137
Изменение спрямо миналата година (%)   7.50 10.80 62.64 7.96 11.13 9.33

Източник: Министерство на финансите 

Виждаме, че нарастването на приходите средно годишно е 8% като изключим данните за 2002 г., в следствие на последната актуализация на данъчните оценки. Нека сега се опитаме да обобщим с колко са нараснали цените за този период. Това ще е много трудно като имаме предвид, че точно заради данъците и избягване на плащането им не се декларира цената на реално сключената сделка.

Затова ще използваме данните от официалната статистика (НСИ) и ще се опитаме да оценим ефекта от нарастването на цените върху данъчните приходи.

 

  2001 2002 2003 2004
Средни цени на жилища в България 318.3 331.9 366.3 540.5
Изменение спрямо миналата година (%)   4.27 10.36 47.56

Източник: НСИ  <p class


Свързани публикации.