„Пролетни” помощи за отопление

„Традиционно през годините под натиск – обществен, политически, синдикален, ние вдигаме парите за социални помощи и обезщетения”, обяснява министърът на труда и социалната политика в края на 2013 г. пред в. „Сега”. С други думи управляващите традиционно използват социалната политика не за да помогнат на бедните, а за да си осигурят спокойствие или подкрепа. В такъв случай не би трябвало да е изненада за никого, че точно преди изборите ще има еднократни целеви помощи за отопление от 30 лв. Ако някой се чуди каква е връзката, ето няколко ориентира:

  • Отпускането на целева помощ за отопление е регламентирано в Наредба № РД-07-5 на Министерството на труда и социалната политика, в която нищо не се споменава за еднократни помощи. Според чл. 3, ал. 4 „при промяна на цената на електроенергията, която води до промяна на месечния размер на целевата помощ за отопление […] до десет процента за съответния отоплителен сезон, целевата помощ може да се определи […] в размера ѝ от предходния отоплителен сезон”. Според чл. 3, ал. 1 „месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 350 КВтч електроенергия, от които 250 КВтч дневна и 100 КВтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон”. Т.е. по-скоро са разписани  условия за задържане размера на помощта при намаляващи цени на електроенергията.
  • Дори и да няма нормативна възможност за отпускане на допълнителни помощи, може да се помисли за такива при настъпване на неочаквани събития – увеличаване на цената на електроенергията или нетипично ниски за сезона температури, които повишават разходите за отопление.
  • През 2013 г. средната цена на електроенергията в страната беше намалена няколко пъти – с около 7% от 5-и март; с около 5% от 1-и август; с около 2-3% от 1-и януари 2014 година. Освен това от ноември се понижиха цените за отопление от топлофикациите с около 11%. За съжаление няма данни за цените на твърдите горива за отопление, но в редица места в страната се говори за силна конкуренция и понижаване на цените в сравнение с миналата година.
  • Що се отнася до температурите, достатъчно е да погледнете през прозореца. Единствено през януари и декември имаше няколко дни с температури по-ниски от нормалните за месеца, но не достатъчно, за да увеличат сметките за отопление значително. През по-голямата част на ноември температурите са над нормалните за месеца. През февруари температурите съответстват по-скоро на тези през май, но със значително по-малко превалявания.
  • В първоначалния вариант на бюджет 2013 г. размерът на целевите помощи за отопление е 87,4 млн. лв., които трябва да се разпределят между 250 хил. души. Според програмния бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. обаче помощта за 2013 г. трябва да е била около 73,1 млн. лв., пак за същия брой хора. Разминаване е нормално да има, тъй като тази социална помощ не е имунизирана от злоупотреби и е трудно да се прогнозира точния брой на нуждаещите се, но в случая надхвърля 16%, което навежда на мисълта за липса на контрол и ефективност както при планирането, така и при изразходването на средствата. През 2014 г. са планирани 83,3 млн. лв. за 270 хил. души. Т.е. наблюдава се 8% увеличение при получаващите помощите и близо 14% увеличение на планираните средства, но това явно не е достатъчно, тъй като се предвижда да се раздадат допълнително по 30 лв., които ще струват над 8 млн. лв. и ще доведат до близо 10% ръст на годишната  помощ.

Да обобщим. Получаващите целевите помощи тази година се очаква да са с 8% повече в сравнение с предходната година, но средствата за тях са с близо 14% повече. Това се случва на фона на три намаления на цените на електроенергията и две на цените на парното през 2013 г., както и на необичайно високи температури през отоплителния сезон 2013-2014 година. В резултат на всичко това управляващите намират за необходимо да отпуснат допълнителни целеви помощи, които ще увеличат общата помощ за отопление за годината с близо 10% за 2014 г. С други думи не може и да става въпрос за непредвидени обстоятелства, с изключение на предстоящите избори, което, както министърът на труда и социалната политика обясни, не би трябвало да е изненадващо.


Свързани публикации.