Профил на рецесията

През последните години периодично се появява една графика, която показва дълбочината на кризата във Великобритания. Графиката се изготвя от Националния институт за икономически и социални изследвания (NIESR) и сравнява профила на най-тежките рецесии във Великобритания през последните 100 години. Графиката предизвиква сериозен интерес и показва, че последният икономически спад от 2008 г. е най-продължителният от всичките сравнявани епизоди, като икономиката вече над 50 месеца не може да се върне към нивото си преди началото на рецесията.

Източник: NIESR, април 2012

Под рецесия в случая се разбира период, в който се наблюдава свиване на икономиката, докато под депресия – период, в който икономиката продължава да е под нивата от преди рецесията (това са дефинициите на NIESR). Данните от последната седмица сочат, че Великобритания навлиза в нова рецесия, което допълнително ще влоши тази графика.

Решихме да направим тази графика и за България, фокусирайки се върху периода от началото  на кризата до момента. Икономическият спад в България настъпи през 1-вото тримесечие на 2009 г. Възстановяването започна слабо през 2010 г., засили се през първата половина на 2011 г., но после чувствително се забави.

Въпреки възстановяването през последните две години, българската икономика все още не е достигнала нивото си от преди кризата, измерено като БВП в постоянни цени. Ако използваме по-горе споменатата дефиниция за депресия, българската икономика остава в депресия вече 12 тримесечия или 36 месеца. Забавянето на ръста през последните тримесечия и опасностите от навлизане в нова рецесия вече се виждат на тази графика, като достигането на пред-кризисните нива към момента остава далеч в бъдещето.

 

Профил на криза и възстановяване в България

Източник: Данни на НСИ, изчисления на ИПИ


Свързани публикации.