ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

 

През 2009 г. размерът на всички средства, получавани по линия на ЕС, се очаква да достигне 2 957 млн. лв. В същото време вноската на България в бюджета на ЕС за 2009 г. ще бъде в размер на 932 млн. лв. Ако всичко върви според очакванията на Министерство на финансите, то през 2009 г. следва да се облагодетелстваме от взаимоотношенията ни с ЕС с малко над 2 млрд. лв. Въпросната сума представлява едва около 6% от всички приходи в хазната, като този факт съвсем не омаловажава тяхното значение за българската икономика, но ни показва недвусмислено, че парите с които разполага държавата, иззети от нашите собствени джобове, са многократно повече от бленуваните европейски средства.

Инвестиционните приоритети на българското правителство по отношение на европейските средства са следните:

  • Завършване на основните дейности по предприсъединителните инструменти ФАР и ИСПА;
  • Извършване на междинни плащания по проектите по Структурните и Кохезионния фондове и сертифициране на разходите по всички програми от ЕК;
  • Подготовка и изпълнение на стратегия насочена към подготовка на нови инвестиционни проекти, чието изпълнение да е ориентирано към следващия програмен период.

Основните разходи, финансирани със средства от фондовете на ЕС за 2009 г., са насочени към следните сектори – селско стопанство (27%), транспорт (19%), жилищно строителство и благоустройство (9%), опазване на околната среда (9%), социално осигуряване, подпомагане и грижи (7%), изпълнителна власт (7%) и полиция (6%).


Свързани публикации.