Приватизацията във финална фаза?!

През изминалата седмица група депутати от управляващата партия внесоха в парламента законопроект, който предвижда промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. В него се предвижда „сливане на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол и редуциране на числения състав на управителните органи на новосформираната агенция"**. Като цяло предложението звучи добре. Функциите на двете агенции са сходни и на този етап няма причина да бъдат изпълнявани от две отделни агенции и сливането им е логична мярка за ограничаване на правителствените разходи. Освен това, сливането им би предизвикало синергичен ефект и подобряване на ефективността им.

Във внесеният законопроект прави впечатление един от посочените от вносителите мотиви. Според този мотив двете агенции трябва да се слеят, защото „приватизационният процес е в своята финална фаза и целта пред настоящата приватизация вече не е раздържавяване с цел стимулиране на частния сектор, а нейното приключване"***. Това може да се подложи на съмнение.

Приватизацията в България вероятно е в наистина напреднала фаза, но не и във финална. Приетият на първо четене проект за бюджет 2010 показва, че публичният сектор у нас е все още твърде голям. Реформите в много ключови сектори са пряко свързани с приватизация на големи и скъпоструващи държавни структури.

Списъкът на Агенцията за приватизация наброява 168 „търговски дружества с над 50% държавно участие неподлежащи на приватизация"****. В него са БДЖ, „Летище – София", „Български пощи" и още много други дружества, които могат и трябва да бъдат приватизирани. 71 от тези 168 дружества са към Министерството на здравеопазването, което още веднъж показва правата връзка между размера на държавната собственост и неефективността. Друго доказателство за това е списъкът към Министерството на транспорта. В него виждаме проблемните „Български държавни железници", „Летище София" и „Български пощи".

Решителните стъпки на новото правителство относно приватизацията на „Булгартабак" и заявената решителност по отношение на Кремиковци внасят доза оптимизъм, но докато не видим конкретни действия по приватизацията на останалите ключови държавни структури, трудно можем да говорим за финална фаза на процеса.

 

 

* Стажант в ИПИ.

** http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2633

*** http://www.priv.government.bg/apnew/Root/index.php?smak=Lists&id=20

**** http://www.priv.government.bg/apnew/Root/index.php?smak=Lists&id=20


Свързани публикации.