Приоритети в дейността на Черноморската банка за търговия и развитие

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Поводът:

През изминалата седмица в Солун бе представен годишният доклад на една международна финансова институция – Черноморската банка за търговия и развитие (ЧМБТР), в която акционери са 11 държави (таблицата). Банката бе създадена през 1998 г. с официалната мисия да допринесе за развитието на региона, като стимулира търговията между страните и финансира конкретни инвестиционни проекти. На официалното представяне на годишния доклад на банката за 2001 г. бяха потвърдени приоритетите в нейната дейност, като сред тях са:

“ Финансиране на проекти в секторите: транспорт, преработваща промишленост, туризъм, телекомуникации и енергетика.

“ Подкрепа – финансиране и популяризиране – на малки и средни фирми.

“ Финансиране на търговията между фирми от страните-членки и износът им към други региони.

Акционери в ЧМБТР и дялове в основния капитал

Гърция, Русия и Турцияпо 16.5% всяка
България, Румъния и Украйнапо 13.5% всяка
Албания, Армения, Азербайджан, Грузия и Молдовапо 2.0% всяка

Характерно за банката:

Въпреки че по същество тя е държавна банка, ЧМБТР финансира предимно частни проекти. Управлението на банката се осъществява в рамките на международни спогодби, което ограничава възможността и да финансира правителства и да има привилегирована позиция на банковия пазар. Принципите на одобрение на проекти за финансиране от банката са подобни на тези в една консервативна търговска банка.

Проекти на банката в България:

Около 10% от дейността на банката е финансиране на проекти в България. През изминалата година ЧМБТР отпуска кредит от 5 млн. щ.д. на Първа инвестиционна банка в рамките на програмата на ЧМБТР за финансиране на търговията. В рамките на същата програма банката кредитира и Юнионбанк в размер на 1.5 млн. щ. д. Сред продуктите в тази програма на банката са: предварително финансиране на износа; краткосрочни и средносрочни кредити за купувачи (вносители); средносрочно рефинансиране на продавачи (износители); средносрочни кредитни линии за малки и средни фирми.

През април 2001 г. банката отпуска кредит от 9.2 млн. щ. д. на Комбинат за цветни метали (КЦМ), за да се финансират нови инвестиции в екологични технологии за производство на цинк и олово.

Заедно в ЕБВР и някои търговски банки ЧМБТР финансира рехабилитацията на електроцентралата Марица Изток 3. Цялата стойност на проекта се оценява на 600 млн. евро.

Финансиране на енергийни проекти в региона:

На фона на дискусията за бъдещето на ядрената енергетика в България от Солун дойде ясен сигнал, че международните финансови институции няма да се ангажират с финансиране на подобна дейност – да речем изграждане на атомна централа в Белене; нещо повече – те ще продължават да финансират енергийни проекти от друго естество. Това може да се тълкува и като политически знак, но по-важното е той да бъде правилно включен в очакванията за бъдещето. Представител на ЕБВР изрично подчерта подкрепата за закриването на ядрени мощности в Козлодуй. В синхрон с тази позиция и ЕБВР, и ЧМБТР определят като един от фокусите си финансирането на производството на енергия в топло- и водно-електрически централи, както и преноса на енергийни ресурси.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.