Принципни положения

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

1/ По идея всяка програма е инструмент на пропагандата. Общественото мнение обаче я използва като форма на контрол. Общото между програма 2001 и тази на сегашното правителство е тъкмо в този пропаганден елемент, в начина на съставянето й и в общата безпредметност.

Тези програми са съставени след изборите и компилират неизбежно неясните представи на политическите кабинети на отделните министерства за това, което трябва да се прави със събраното от самата администрация на тези министерства през последните години и месеци, включително мнения на международни организации.

Безпредметността на програмата на предишното правителство произтече от обстоятелството, че между пролетта и лятото на 1998г. тази програма бе изместена от три годишното споразумение с МВФ. Подобна е безмислеността и на сегашната „програма за хората“. В нея не са записани параметрите на споразумението с фонда; просто то се има предвид, като се предполага самостоятелност на изпълнението на обещанията в някакъв период след края на това споразумение (засега все още договаряно). Ето защо дори в някои съществени за реториката на правителството области, като например надбавките за майчинство, няма конкретика и един ден след огласяването на програмата съответният вицепремиер приема схемата за разпределение на тези надбавки, предложена от фонда (и предлагана от началото на 90-те години от различни наблюдатели на стопанската политика у нас).

2/ Разликата между двете програми се състои в следното: а) Програма 2001 се опитваше да покрие различните дейности с някакъв механизъм на финансиране-често илюзорен, мечтаещ приток на средства на външни данъкоплатци, най-вече от ЕС плюс евтини кредити от политически банки (ЕБВР, ЕИБ и Световната банка); б) За да се избегнат грешките на предшествениците, „програмата за хората“ практически не съдържа срокове и позовавания на различни източници на финансово покритие на различните „начинания“; в) Поради „а“ и „б“ програмата на сегашното правителство е по-демагогска и от програма 2001 и от програмата на правителството на Жан Виденов, публикувана във вестник „Дума“ на 20 май 1995г.

3/ В крайна сметка излиза, че анализът на речника, риторичните похвати и структурата на изреченията, с които е написана програмата са по-важни отколкото нейното съдържание.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.