Престъпления и отчетност

Знаехте ли, че България е една от най-сигурните страни в ЕС?

Това показват данните от Евростат за честотата на престъпленията в Европейския съюз. При нас, за изненада или радост, те са на много ниско ниво:

Източник: Евростат и собствени изчисления

Всичко изглежда чудесно. Един по-задълбочен поглед върху фактите показва обаче съвсем друга картина. Графиката по-долу не е повод за радост, а точно обратното.

Причината: Има малко престъпления, защото хората, или полицията, не ги регистрират. Проучване на Центъра за изследване на демокрацията ни позволи да направим следната разбивка на престъпленията:

Източници: НИП 2009 – Център за изследване на демокрацията, Евростат, Прокуратура на Република България

От диаграмата се вижда ясно какъв е шансът на едно престъпление да бъде разкрито. Ясни са следните проблеми.

Хората нямат доверие в полицията, затова често когато са жертва на престъпление, те не се обръщат към нея. От общо около 610 000 престъпления за миналата година, полицията не е потърсена в 307 000 случая. Това са над 50%!

Полицията от своя страна не регистрира всички престъпления. Това са така наречените „полицейски филтри", за които признава самото МВР. Така от останалите 303 000 престъпления, полицаите са регистрирали 113 340 престъпления, или 19% от всички.

Ето защо от Евростат изглежда, че престъпността в България е на ниско ниво. Реалността обаче е друга. Дори и статистиката за пред ЕС да изглежда добре, то проблемите в системата са видни с просто око, и данните на Евростат не могат да замажат нищо.

Време е полицията да се промени. Основните проблеми в момента започват от непрозрачността на институцията – много от фактите, свързани с работата й, са обявени за държавна тайна, защото „застрашават" националната сигурност. А където няма прозрачност и контрол липсват и стимули за по-добра работа. Не може всички останали държави в ЕС да са с открита и прозрачна полиция, отворена към хората, а ние да крием данните от тях, защото били заплаха за националната сигурност.Освен това структурите на МВР са крайно неефективни – макар разходите на България за обществен ред и сигурност като дял от БВП да са най-високите в ЕС, то от представените данни за престъпленията се вижда, че парите се харчат неефективно. В системата в момента повечето разходи отиват за заплати на личния състав, който е раздут и демотивиран. И въпреки че България, според данните на Евробарометър, има най-големите разходи, полицията тук е европейски шампион по недоверие. **

* Стажант в ИПИ

** Статията е редактирана от д-р Красен Станчев


Свързани публикации.