Премиера на книгата „Плосък данък в България – предистория, въвеждане, резултати”

„Плосък данък в България – предистория, въвеждане, резултати”

14 март 2017 г.

Литературен клуб „Перото”

18:00-20:00

 На 14-ти март 2017 г. Институтът за пазарна икономика, в партньорство с Фондация „Фридрих Науман”, ще представи книгата „Плосък данък в България – предистория, въвеждане, резултати”

Книгата представлява сборник от аналитични материали на осем изтъкнати български икономисти. Общото между тях е това, че професионалният им път в някакъв момент се е преплел с въвеждането и работата на пропорционалния данък върху доходите и печалбите в България. Авторите са икономисти от Института за пазарна икономика (Красен Станчев, Десислава Николова, Калоян Стайков, Петър Ганев), както и познати изследователи от други организации – Георги Ангелов (Институт Отворено общество), Георги Ганев (Софийски университет и Център за либерални стратегии), Георги Саракостов (бивш данъчен експерт в МФ, Делойт и др.), Георги Стоев (Индъстри Уоч).

Откъс от книгата можете да откриете тук: Плоският данък – кулминация на прагматични данъчни реформи

Както и в предишни предизборни кампании, темата за т. нар. плосък данък отново е повече от актуална в страната. За разлика от политическото говорене, книгата цели да даде обективен и аргументиран поглед върху историята на този данък в България и неговите ефекти върху икономиката и държавния бюджет до момента. Специално внимание е отделено и на чувствителната тема за плоския данък и справедливостта.

Премиерата на книгата ще се състои на 14-ти март от 18 ч. до 20 ч. в литературен клуб „Перото” на чаша вино. Всички гости ще имат възможност да си вземат книгата безплатно и да си поговорят с авторите. Заповядайте! 


Свързани публикации.