Преговорите с МВФ – засега резултат няма

На 26 октомври приключи поредната мисия на Международния валутен фонд, но без да се договорят условията за стопанската политика до края на настоящото споразумение, което изтича през втората половина на 2006 г. Въпреки това представителите на МВФ изразиха увереност, че при следващото си посещение ще се постигне съгласие между тях и българските власти.

Тук накратко ще представим някои от темите, които бяха обсъждани.

  1. Нови мерки срещу кредитите с цел ограничаване на растежа им под сегашните равнища, които все още се считат за високи. Това твърдение трябва да бъде доказано от Българската народна банка. В противен случай изглежда неоправдано да се налагат допълнителни административни мерки срещу търговските банки и да се продължава воденето на парична политика въпреки валутния борд. Вероятно ще се въведат.

  2. Възможни действия срещу нарасналата външна задлъжнялост на частния сектор. Причината за нея обаче, е самата централна банка. Трудно за реализиране.

  3. Бюджетният излишък, който се изисква да бъде поне 1% от брутния вътрешен продукт с цел компенсиране на дефицита по текущата сметка. Вероятно ще се приложи.

  4. Намалението на осигуровките – то се приема от МВФ и ще има позитивни последици за цялата икономика. Всяко подобно намаление получава подкрепа и от ИПИ.

  5. Предсрочното повишение на акцизите – ще се използва за увеличение на бюджетните приходи, тъй като другите основания за това са несъстоятелни. Това само по себе си е ненужно, тъй като и без повишението им ще се реализират достатъчно приходи в бюджета.

  6. Ограничаването на бюджетните разходи – също положително за икономиката. Една възможна последица, при достатъчни приходи, е натрупването на голям фискален резерв, който по-късно да се използва неефективно. По тази причина най-добрата алтернатива е намаление на данъците, свиване на разходите и балансиран бюджет. Възможно е да се договори, но да не се реализира, тъй като споразумението изтича преди края на 2006 г.

  7. Все пак, ограничението ще бъде полезно поради многобройните искания от страна на почти всички министерства за значително нарастване на бюджетите им през следващата година. Ако тези искания действително бъдат изпълнени това би означавало голям по размер дефицит в бюджета. В това отношение съвместната работа с МВФ ще подпомогне възпирането на тези действия.

 

Като цяло препоръките от МВФ не могат да бъдат разглеждани еднозначно. Все пак, доколкото Фондът действа като ограничител на бюджетните разходи, споразумението трябва да продължи да се спазва и евентуално през следващата година да бъде сключено ново.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.