Представяне: ползи и разходи в неформалната икономика

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През изминалата седмица в резиденция „Бояна“ се проведе кръгла маса на тема „Неформалната икономика в страните кандидати за членство в ЕС: размер, обхват, тенденции и препятствия пред разширяването на съюза“. Събитието бе организирано съвместно от Фондация Бертелсман, Световната банка и Центъра за изследване на демокрацията. В дискусиите взеха участие представители на организации занимаващи се с проблемите на неформалната икономика от редица европейски страни, политици от страните-кандидати за членство в ЕС, както и координаторът на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа – д-р Ерхард Бусек.

Сред представените материали бе и доклада: „Going Informal: Benefits and Costs“. Материалът е изготвен от експерти на Световната банка, сред които са Симеон Дянков, Татяна Ненова, Ира Либерман и други. Авторите разглеждат видовете неформален бизнес и разходите и ползите от това да бъдеш неформален. Изследванията показват, че в страните, в които легалният бизнес има достъп до високо качествени публични и частни услуги, като достъп до кредити, инфраструктура, участие в панаири, обучение на персонала и т.н., предприемачите са по-склонни да оперират на светло, отколкото в сянка, независимо от множеството регулации, с които трябва да се съобразяват и високите данъци, които трябва да плащат. Това обяснява например защо Белгия, страната с едни от най-високите корпоративни данъци в света, има сравнително нисък дял на сивата икономика в БВП.

В материала се посочва, че някои видове неформален бизнес (като трафика на оръжие и наркотици например) никога няма да излязат на светло независимо от положителните промени в бизнес средата, които се правят. По-голямата част от „сенчестите“ предприятия обаче биха преминали към формалната икономика, ако държавата положи усилие да направи оперирането на светло по-печелившата стратегия.

Пълният текст на доклада е публикуван на страницата на Центъра за изследване на демокрацията (тук) . А дотогава, тези които се интересуват от феномена на сивата икономика, може да посетят следният уеб адрес: http://www.ime-bg.org/pdf_docs/papers/shadow4.doc, където се намира най-голямото изследване на неформалната икономика в България. То бе проведено през 2001 година от Харвардския институт за международно развитие съвместно с Института за пазарна икономика и Агенцията за икономически анализи и прогнози в София.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.