Представяне: Корупцията като сделка

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Корупционните сделки се отличават с изключително високи разходи по изпълнение на договореностите по тях. Причините са няколко: високи са разходите за намиране на други партньори по сделката; не може да се търси съдебно решаване на спорове по тях; договарянето и изпълнението на сделката не може да се прави публично и няма гаранции, че някоя от страните по корупционните сделки няма да намерят за изгодно да разкрият информация по сделката, с което да увредят репутацията на партньора.

Затова и ефективните мерки за борба с корупцията в държавната администрация трябва да са свързани не само с намаляване на дискрецията и повишаване на прозрачността в публичната администрация. За да се намали корупцията, трябва да се увеличат допълнително разходите по изпълнението на корупционните сделки, за да стане по-изгодно съблюдаването на общоприетите правила и норми. Това са изводите, които правят Йохан Граф Ламсдорф и Ситки Тексоз в свое интересно изследване върху трансакционните разходи, свързани с изпълнението на корупционните сделки, подкрепено с примери от историята. Изследването е публикувано в Интернет Центъра за Изследване на Корупцията, който е съвместна инициатива на „Прозрачност без граници“ и изследователския център към Университета Гьотинген.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.