Представяме:Страница Анализ на разходи и ползи на ИПИ

С подкрепата на Глобал опортюнити фонд на правителството на Обединенотокралство от декември 2004 г. Институтът за пазарна икономика създаде подстраница“Анализ на ползи и разходи”( http://www.ime-bg.org/bg/ria2005.htm).

Надяваме се, че тя ще послужи на гражданите, деловите среди, неправителственитеорганизации и университетите, както и на политическите партии, държавнатаи общинската администрация като ценно помагало за възможните ефекти от политикаи законодателство.
Целта е да преобърне традицията: вместо да се прави законодателство и следтова да се мисли и пресмята, да стане обратното.

Красен Станчев
Изпълнителен директор

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.