Предложенията на синдикатите за колективно съсипване на БДЖ

Отличителна черта на държавни предприятия като „БДЖ” и „Български пощи” е невъзможността да се прескочат синдикатите в усилията за реформи. Ще кажете „Не трябва да се прескачат синдикатите, защото те защитават интересите на работещите”. Дали?!

Основният начин на синдикатите за постигане на целите им е сключването на колективен трудов договор. Той се подписва на всеки една или две години и се договоря между ръководството и синдикатите. Сега върви процесът на обсъждане в БДЖ и синдикатите вече са изпратили своя вариант на КТД 2011 за разглеждане от ръководството на компанията. По-долу ще представим основните синдикални предложения. Изводите от прегледа:

  • Синдикатите искат всичко, което могат да поискат – вдигане на заплатите без каквато и да е връзка с по-добра или повече работа, повече привилегии;
  • Синдикатите все още не са разбрали, че пари няма – БДЖ работи на загуба (която впрочем намалява напоследък, заради действия на новото ръководство);
  • Синдикатите все още не са разбрали, че БДЖ е във фалит отдавна и единствената причина да работи са субсидии от данъкоплатците и заеми от външни организации;
  • Синдикатите не могат да смятат, защото ако бяха сметнали предложенията си, щяха да знаят, че БДЖ ще фалира окончателно веднага и няма да има кандидат-спасители, дори и данъкоплатците;
  • Синдикатите са нагли да искат вдигане на заплащането повсеместно в БДЖ и едновременно да ограничават оптимизацията в холдинга.

Дано при преговорите някой направи сметка за разходите, които синдикалните предложения налагат на БДЖ и чак тогава да се решава. БДЖ има управленски екип, който явно може да смята. Дано може и категорично да отказва.

 

Източник: КТД за БДЖ за 2009, предложения за КТД за БДЖ за 2011 


Свързани публикации.