Предложения на националната комисия за фискална отговорност и реформи на САЩ за подобряване на състоянието на бюджета и постигане на фискална устойчивост**

Националната комисия за фискална отговорност и реформи на САЩ, създадена от президента Обама е двупартийна и има за цел определяне на политики за подобряване състоянието на бюджета в средносрочен план и за постигане на фискална устойчивост в дългосрочен план. Комисията дава препоръки за балансиране на бюджета до 2015 г., одобряване на дългосрочната фискална перспектива, включително реформи за справяне с нарастването на разходите и на разликата между планираните приходи и разходи на федералното правителство. Комисията е с председатели Алън Симпсън (бивш сенатор на републиканците за щата Уайоминг) и  Ерскин Болс (ръководител на щаба на президента Клинтън), и включва три работни групи: работна група по дискреционните разходи, работна група по задължителните разходи и такава по данъчната реформа.

На 10.11.2010 г. комисията излезе с предложение, което включва пет препоръки към правителството:

1.      да се ограничат дискреционните разходи;

2.      да се извърши данъчна реформа, която значително да намали данъчните ставки, опрости кодекса, разшири данъчната основа и намали дефицита;

3.      промените в здравеопазването да не се осъществяват чрез дефицитно харчене, а чрез спестявания от реформи и дългосрочни мерки за контрол на разходите по здравеопазването;

4.      да се спести от субсидиите за фермерите, пенсионирането на военнослужещите и държавната администрация;

5.      да се осигури платежоспособност на социалните осигуровки за следващите 75 години.

Целта на тези предложения е да се смекчи дълговото бреме на Америка, да се фокусират социалните придобивки само към тези, които се нуждаят от тях; да се задържи САЩ в конкурентоспособна позиция, да се съкратят разходите, които страната не може да си позволи и да се опрости данъчният кодекс.

 

Намаляване на дискреционните разходи

Комисията предлага да се свият дискреционните разходи за 2012 г. на нивото на тези от 2010 г., което изисква 1% намаление годишно на дискреционния бюджет от 2013 г. до 2015 г. Предлага се още същият бюджет да бъде индексиран с инфлацията от 2015 г. до 2020 г. Отбелязаните разходи да бъдат 204 милиарда щ.д. (16%) по-малко от бюджета на президента от 2015 г. и 12 милиарда щ.д. (10%) по-малко от изходния бюджет на Конгреса през 2015 г. Целта е да се възстанови фискалната дисциплина чрез намаляване на разходите, което изисква да се живее в рамките на възможностите и правителството да бъде държано отговорно за резултатите.

 

Данъчна реформа

Целите на предложената данъчна реформа са понижаване на данъците, опростяване на данъчния кодекс, увеличаване  на данъчната основа, страната да стане най-доброто място в света за стартиране и развитие на бизнес и разбира се да се намали дефицитът. Сред предложенията за постигане на изброените цели са: консолидиране на данъчното законодателство в три индивидуални ставки и една корпоративна; премахване на алтернативните минимални данъци (наложени от правителството на САЩ на частни лица, фирми, имоти и др.); част от спестяванията да се използват за намаляване на дефицита, а останалите за намаляване на всички пределни данъчни ставки; премахване на 1,1 трилиона щ.д. разходи по събирането да данъците; намаление на корпоративния данък до 26% и др.

 

Намаляване на разходите за здравеопазване

Предлага се намаляване на разходите  за здравеопазване, чрез по-ниско заплащане на докторите и останалите, които предлагат здравни услуги; подобряване на ефективността; по-големи отстъпки в цените на лекарствата; препоръчване на допълнителни спестявания за здраве;  разширяване на разделянето на разходите за здравни грижи, намаляване на цената на профилактичната медицина и др.

 

Задължителни спестявания

Комисията предлага да се намалят субсидиите за фермерите на 3 милиарда щ.д. годишно, чрез намаляване на директното плащане и други субсидии, и финансиране на програма за достъп до пазара. Предвиждат се промени в пенсионирането на военните и държавните служители, премахване на субсидиите за студентски заеми, спиране на плащанията на  отделните щати за изоставени мини, индексиране на фиксираните потребителски такси към инфлацията и др.

 

Реформиране на системата за социално осигуряване

В тази насока целта е да се засили социалната сигурност в дългосрочен план; да се позволи на системата да продължи да осигурява пенсиониране, въпреки застаряващото население и увеличаващата се продължителност на живота. От комисията предлагат разработване на образователна кампания за насърчаване на по-големи лични спестявания, забавяне на пенсионирането и постепенно пенсиониране.

Националната комисия за фискална отговорност и реформи отчита следното намаление на годишния дефицит на САЩ, при приемане на направените предложения:

 

Графика 1: Годишен дефицит при прилагане на предложенията на Комисията (като процент от БВП).

 

Източник: Co-Chairs’ Proposal,  November 2010

 

**Резюме на предложението на Националната комисия за фискална отговорност и реформи. Пълният текст на предложението е достъпен тук. 

*Стажант в ИПИ.


Свързани публикации.