Правила в лицензионните режими

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Агенцията за малки и средни предприятия през тази седмица (17-19.10) обсъжда как да съдейства за намаляването на тежестта на лицензионните и разрешителни режими. Това са т.нар. разходи за съобразяване със законите или разходи за работа с държавната администрация. Тяхната вероятна обща стойност в момента е около 12% от БВП.

В обсъжданията участваха търговски палати (БСК, БТПП и гилдии), също и представители на „мозъчни тръстове“. Една от причините за несправяне със задачите да се намалят горепосочените разходи е това, че на мястото на премахваните се появяват нови режими.

Най-дълбоката основа на този процес е традицията в България да не се регламентират действията на администрацията. През последните няколко години бяха въведени правила за това какво е администрация, как тя работи със себе си и с гражданството. Засега свободата на усмотрение остана непокътната в отношението на държавната администрация към деловите среди. Търговският закон регламентира работата на бизнеса. Няма правила обаче за намесата на администрацията в делата на търговците. По време на изборите сегашният председател на парламента – специалист по търговско право – повтаряше, че основен принцип на законодателството трябва да бъде, че на гражданството (значи на бизнеса) е позволено всичко, което не е изрично забранено, докато администрацията може да бърши само онова, което е изрично разрешено.Този принцип не е ясно прокаран в конституцията. Например, няма изрично изискване държавата да не възлага на гражданството задължения по друг начин, освен със съгласието на самото гражданство. Изпълнението на този принцип би означавал, че нови задължения могат да се налагат само с акт на народните избраници, т.е. със закон.

Идеята на агенцията е да разработи концепция и законодателство, които да постигнат следното: а) да запълни липсата на горния конституционен принцип, б) да регламентира процедурите, по които правителството се намесва в деловия свят, в) да въведе правила, по които да се изискват разрешителни и регистрационни режими, като и да определи самото понятие за разрешение г) да изисква въвеждането на нови режими само със закон.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.