Правителството отвори кутията на Пандора

Кабинетът на Пламен Орешарски усилено крачи назад по редица направления. След като си купи спокойствие от страна на зърнопроизводителите със 74 млн. лв. пари на данъкоплатците (виж тук), връщайки им вече позабравени привилегии, правителството отвори кутията на Пандора. Беше ясно, че е въпрос на време и други браншове да излязат с искания за държавна подкрепа. И те, разбира се, не закъсняха.

На дневен ред са животновъдите, които настояват за среща с министър-председателят до 10 октомври (документът може да бъде изтеглен тук). Наред с вече станалите стандартни искания за изтегляне напред във времето на субсидиите и възстановяване на акциза за горивата, някои от точките надминават и най-смелите очаквания:

  • Разсрочване на главницата и лихви по кредитите, получени от животновъдите за закупуване на фураж, необходим за изхранване на животните – млечно направление до края на 2014 г. и търсене на начини за тяхното опрощаване (курсив на ИПИ);
  • Одобрение на всички подадени на последния прием през м.юни проекти по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони, отнасящи се за сектор „Животновъдство“;
  • На земеделските производители – физически лица, които не водят счетоводство, да бъдат признати присъщи разходи – 90%, а върху останалите 10% да се начислява дължимият данък.

Каквато и част от исканията на животновъдите да бъде изпълнена, трябва да е ясно, че резултатът ще бъде един – българските данъкоплатци ще заплатят от джоба си, за да получат още по-неконкурентоспособен отрасъл. Доказаната невъзможност, а изглежда вече и нежелание на животновъдите да връщат взетите назаем пари на държавата едва ли ще им помогне в бъдеще да търсят и получават финансиране от частния сектор. Пълното неразбиране на принципите на конкуренцията обрича сектора на упадък. А след евентуалната поредна данъчна отстъпка, единственият (без)полезен ход, който ще остане на държавата, е да започне да изкупува млякото и да го продава в собствени магазини.

Българското животновъдство трудно ще дочака светлото бъдеще. И за това вината ще е споделена между бранша и държавата.  


Свързани публикации.