Повече помощи за по-добър живот …или пък не

На първото си заседание новото правителство одобри социален пакет, който директно ще подкрепи най-нуждаещите се. Пакетът включва разширяване на групата от хората, които получават помощи за отопление, повече пари за първолаците и увеличаване на обезщетенията за майчинство за втората година. Според плановете на кабинета по-големите помощи ще струват допълнителни 27 млн. лв. до края на годината.

Възможно е разходите за този пакет да набъбнат още, като се има предвид, че помощите за отопление нарастват всяка година и вероятно ще се наложи ново увеличение, ако цената цената на енергията през следващия отоплителен сезон се повиши. Увеличаването на хората, които получават тези помощи, ще умножи средствата, необходими за подпомагане на социално слабите.

Най-много средства от бюджета ще трябва да бъдат отделени за увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. От 1 юли парите ще се повишат със 70 лв. от 240 до 310 лв., а това ще струва на бюджета около 17 млн. лв. само до края на годината. Няма икономическо обяснение защо правителството насърчава майките да стоят вкъщи по-дълго, така че увеличението на парите изглежда изцяло популистка мярка. Трябва да се спомене, че платеното майчинство в България е пет пъти по-дълго от средното в другите страни от Европейския съюз.

Проблемът в България е друг. В по-малките градове и в селата като цяло безработицата е висока, а обезщетението за майчинство в доста случаи се доближава до заплатата, която майката би получавала, ако си намери работа. В по-големите градове пък, особено в София, местата в общинските детски ясли и градини не достигат, а таксата в частните е сравнително висока. Добро решение за липсата на места в детските заведение е субсидията да се отпуска под формата на ваучери за самото дете, а не за държавната ясла. По този начин държавата ще се възползва от вече съществуващите частни ясли, защото част от децата ще могат да се запишат там, и в същото време ще помогне на родителите, които искат да се върнат на работа. 

Тоест, правителството трябва да се замисли как да осигури условия, които да позволят на хората да работят и да получават доходи, а не как да ги насърчава чрез помощи да стоят в същата социална група, в която са.

В крайна сметка управляващите приеха още на първото си заседание, че държавните помощи ще се увеличат (предстои да се гласува на второ четене), а мерките за подобряване на бизнес средата останаха само намерения и обезщание. При положение, че правенето на бизнес е единственият начин за икономически растеж и преодоляване на негативите за икономиката от финансовата криза, приоритетната задача на правителството трябва да е насочена към бизнеса, откриването на нови работни места, по-голяма заетост и по-високи доходи. Увеличаването и разширяването на социалните помощи в дългосрочен план не осигуряват по-добър живот на гражданите.


Свързани публикации.