Положителният ефект от намаляването на митническите тарифи

 

Резултатите от допитване през 2007 г. до икономисти – членове на Американската икономическа асоциация са много интересни. Въпросът е един-единствен: „Трябва ли Съединените щати да премахнат съществуващите тарифи и други бариери на търговия?".

Трябва ли Съединените щати да премахнат съществуващите тарифи и други бариери на търговия?

Твърдо против

Против

Неутрален

Съгласен

Твърдо съгласен

Средно

1

2

3

4

5

 

1,5%

8,3%

6,8%

46,2%

37,1%

4,09%

Никак не е изненадващо, че мнозинството от допитваните поддържат мнението, че вносните тарифи, както и бариерите на търговия трябва да се премахнат. Разбира се, тук става дума за специалисти, които теоретично са подготвени и знаят предимствата на свободната търговия и свободния пазар. Интересно е да се направи подобно запитване и в България, за да се видят какви ще са резултатите.

След приемането на България в ЕС бариерите пред търговия с останалите страни-членки бяха практически елиминирани, но все още съществуващите вносни митнически тарифи са средно 5.2%. Най-интересното в случая е, че вносните мита на селскостопанска продукция надвишават средните тарифи близо 3 пъти и са на нива 15%[1].

Тези данни потвърждават заключенията на много изследвания, че държавната защита от международна конкуренция отслабва икономиката. Ограничаването на конкуренцията намалява възможностите на производителите да получат икономическа подкрепа от частни инвеститори или банкови заеми, тъй като голяма част от пазарите са затворени за продукцията, която може да бъде изнесена в чужбина. Отделно, държавните програми за подпомагане на земеделските производители не дават възможност за конкуренция и допълнително намаляват възможностите за финансиране на сектора.

Решение на проблемите може да се търси в няколко насоки – намаляване на вносните митнически тарифи до нива, сравними с останалите промишлени стоки, намаляване на държавните програми в селскостопанския сектор като се даде възможност за частно финансиране.

* Сътрудник на ИПИ

 


[1] Данните са от Световната търговска организация


Свързани публикации.