Покана за участие в международен семинар

ПОКАНА

за участие в семинар на тема:

„(Без)Действието има последици: Причини и начини младите хора да участват в процеса на вземане на решения у дома и ЕС”

20-27 февруари 2012, Велинград, България


Ако сте:

 • на възраст между 18 и 30 години,
 • с интереси в сферата на политиката, икономиката, хуманитарните науки и европеистиката,
 • владеещи свободно английски език,

можете да кандидатствате за участие в семинар, организиран от 4 партньорски организации от България и Румъния.

Семинарът предвижда участие на 21 младежи от България и Румъния, които ще бъдат избрани чрез конкурс.


Кога?

20 – 27 февруари 2012

Къде?

Велинград, България

Колко дълго?

7 дни

Колко струва?

Нищо – разходите за транспорта, настаняването и храната се поемат от организаторите


В рамките на семинара участниците ще:

 • Получат задълбочени знания за начина на формиране на националните и европейските политики;
 • Участват в обсъждане на актуални теми като стратегията „Европа 2020”, младежката безработицата, повишаването на участието на младите хора в гражданските процеси, насърчаването на доброволческите дейности и др.;
 • Участват в дискусионни панели, включващи разнообразни формати на неформално обучение;
 • Изработят свои предложения за политики и мерки в посока предотвратяване увеличаването на младежката безработица, адресиране на причините за нейната поява и ролята на доброволчеството в този процес;
 • Участват в еднодневно доброволческо усилие на територията на община Велинград.

Желаещите трябва да изпратят кратка автобиография и есе (до 350 думи) на английски език на e-mail адрес: [email protected] на някоя от следните теми:

 • Защо искате да вземете участие в семинара?
 • Какво включват плановете ви за следващите две години?
 • Кой е най-големият проблем пред развитието на младежите?

Крайният срок за изпращане на документите за кандидатстване е 30 ноември 2011, а избраните кандидати ще бъдат обявени на 5 декември 2011.

Избраните младежи ще се срещнат предварително с организациите по места, за да се подготвят за участието си в семинара и да получат информация и материали.

За информация можете да се обръщате към партньорите в проекта:

Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика, [email protected], +359 2 952 62 66, 952 35 03; 

Тодорка Атанасова, Агенция за икономическо развитие, Варна, о[email protected], + 359 887 934 526;


Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящата публикация не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

Можете да изтеглите поканата от тук (pdf).


Свързани публикации.