Покана за НАТО – време за професионална армия

Word Format (Word Format)

Дългоочакваната покана за НАТО вече е факт. Предстоящото членство предполага редица промени в структурата на армията. Не е ясно обаче, кога ще се възприеме моделът на професионална армия. В официалните документи на Министерството на отбраната се споменава 2010 г., а в отделни изказвания на политици 2007, 2008 г. Стратегията за реформа на Министерството на отбраната предвижда намаляване числеността на военнослужещите до 45 хиляди през 2004 г. и поетапно въвеждане на професионална военна служба ( към документа). Военнослужещите в момента са около 63 хиляди души (офицерски състав и наборни войници).

Коментар:1/ Колкото по-бързо се въведе професионална армия и се намали общата численост, ползите за икономиката ще бъдат по-големи. Ако например това стане от първи юли 2003 г. (необходимо време за преструктуриране от шест месеца), при обща численост от 30 хиляди души, около 33 хиляди младежи в може би най-трудоспособната си възраст, ще предложат труда си в реалната икономика. При средна добавена стойност от 10 хиляди лева на зает в частния сектор през 2001 г., това на практика означава потенциално около 330 млн. лева повече създадена стойност в икономиката или 1,3% нарастване на общата добавена стойност.

2/ Възприемането на професионална армия ще доведе до по-ефективно разпределение на човешките ресурси в икономиката. На индивидите ще бъде предлагана заетост и те ще започват работа, там където са най-високо ценени.

3/ Във връзка с горните две, армията ще бъде боеспособна и добре подготвена, защото ще бъде съставена от индивиди, за които службата е професия. По този начин стимулите и възможностите за по-добра подготовка и квалификация ще се увеличат.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.