Покана за дискусия: социалната защита в условията на висока инфлация

ПОКАНА

за публично обсъждане на тема

Предизвикателствата пред социалната защита: възможните решения и мерки в условията на висока инфлация и икономическа несигурност

09:30 – 12:00 часа / 6 юни 2022 г. / Launchee, ЦУМ

 

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) работи по дългосрочно усилие за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България[1]. През втората половина на 2021 г. ИПИ стартира поредица от публични обсъждания, които бяха фокусирани върху покритието и резултатите от програмите за социално подпомагане и възможните решения пред социалната политика в рамките на дискусиите около приемането на държавния бюджет за 2022 г.

Бързо нарастващата инфлация през настоящата година отправи ново предизвикателство пред социалната защита в страната, като в последните месеци усилено се коментират компенсиращи мерки към различни уязвими групи. Направената заявка за актуализация на бюджета в средата на годината също отваря вратата за множество идеи в социалната сфера.

На този фон ИПИ отправя покана за отворена дискусия, която да даде дългосрочен хоризонт и отправни точки за ключовите политики в социалната сфера през настоящата година.

Програма

 

09.30 – 10.00

Регистрация и кафе

10.00 – 10.15

Приветствие и кратко представяне на предизвикателствата пред социалната защита и политическите алтернативи за реакция

10.15 – 10.45

Панел 1: Макроикономически поглед към доходите, социалната защита за уязвимите групи и възможните отговори на нарастващите цени – фокус върху социалните трансфери и компенсиращите мерки през бюджета

10.45 – 11.15

Панел 2: Политики насочени към семействата и децата – балансът между универсалните политики и трансферите с доходен критерий

11.15 – 11.30

Дискусия и въпроси

Събитието ще се проведе присъствено в Launchee (ЦУМ) и ще се излъчва онлайн във Facebook.

Моля потвърдете присъствие до 2 юни 2022 г. на Весела Добринова, 02/952 62 66, [email protected] 

Очакваме Ви!

Екипът на ИПИ

 


[1] Публичното обсъждане е по проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”, който се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България. Страница на проекта: socialchangebg.info


Свързани публикации.