Назад

#035: Каква е цената на изключването?

Добавена стойност
Добавена стойност
#035: Каква е цената на изключването?
Loading
/

Дискриминацията, хомофобията и социалното изключване имат конкретни, измерими икономически последици. В новия епизод на „Добавена стойност“ обсъждаме ефектите за инвестициите, пазара на труда, миграцията и много други аспекти на българската икономика.