ПЕТИЦИЯ

ИПИ подкрепя призива на литовските си колеги и призовава всички, които са съгласни с изложеното мнение да го подкрепят като изпратят имейл на [email protected]

 

1 декември 2005 г.

Акцизните задължения са частично хармонизирани в Европейския съюз ( ЕС ) – минималните акцизни изисквания са установени за алкохола, тютюна и енергоносителите и новите държави-членки са се ангажирали да достигнат тези минимални равнища. Тази задача обаче става все по-непосилна за потребителите, бизнеса и правителствените институции на новите държави-членки.

Ние, долуподписаните, заявяваме, че неуспехът на частичната хармонизация на акциза разкрива присъщите недостатъци на данъчната хармонизация: на обществото се пречи да въведе по-ниски данъци, по-малка и по-ефикасна намеса на правителството; ограничават се възможностите на държавите – членки да се приспособят към техните специфични социални, икономически и географски условия; националните правителства са лишени от възможността за конкуренция помежду им. По тази причина насърчаваме започването на дебат в целия Европейски съюз за реформа на политиката на акцизните задължения и разглеждането на възможността за отмяна на минималните ставки/нива на акцизните задължения.

Рязко нарасналите цени на горивата и контрабандата разкриха истинските слабости на акцизите. Няма единомислие по въпроса дали акцизът е ефикасен и необходим за трансформиране във вътрешни отрицателните външни ефекти на потреблението . Прилагането на акцизните задължения само по себе си води до значителни отрицателни извънпазарни ефекти, свързани с потреблението: потребителите избират по-евтини и нискокачествени сурогати, управлението на акцизните сборове е скъпа, разликите в цените пораждат контрабанда, а високите акцизи нанасят най-тежък удар на най-бедните слоеве на обществото. Нещо повече, наличността на контрабандни ментета на алкохол и цигари напълно подкопава целите на здравната политика на обществото.

Акцизните задължения съставляват до 80% от цената, която потребителят плаща, като по този начин силно изкривяват пазарната информация за предлагането и търсенето, както и за дългосрочните перспективи и нужди за приспособяване към промените на пазара. Премахването на минималното ниво на акцизни задължения и намаляването на акцизните тарифи са дългосрочни мерки, които ще помогнат на потребителите да се приспособят към промените на пазара.

Хармонизирането на акцизните задължения не успя да постигне своите цели: в държавите-членки на ЕС се запази значително различие в цените, редица изключения за различни продукти се въведоха със закони, колизията между страните-производителки на вино и останалите държави-членки показа ограничеността на целите за установяване на акцизната политика, а различните тарифи за акцизни задължения сред държавите-членки се толерират от самия ЕС сякаш не изкривяват конкуренцията и вътрешния пазар. Минималните нива на акцизните задължения бяха преразгледани преди последното разширяване на ЕС; тези нива бяха замислени с цел да отговорят на жизнения и данъчен стандарт в ЕС-15 и доказаха, че са твърде непосилни за държавите от Централна и Източна Европа.

Ние вярваме, че общият пазар се създава от вътрешната конкуренция и четирите свободи, а не от унифицираните данъци.

Високите цени на акцизните стоки и намаляването на достъпността им стимулира контрабандата в новите държави-членки на ЕС, които администрират най-дългата част от границите на ЕС с неговите по-бедни съседи, което е значителен стимул за контрабандистите. Независимо, че контрабандата служи на потребителите и се явява буфер за увеличаването на цените, тя създава почва за корупция в митниците, полицията и други държавни институции. Според направеното от “Прозрачност без граници” изследване граничните служби на Източна Европа остават изключително податливи на корупцията независимо от същественото финансиране и обучение от страна на ЕС, целящи защитата на външната граница на ЕС.

Държавите от ЕС-15, където акцизите са далеч по-високи от минималното ниво, трябва да обърнат необходимото внимание на мащаба и важността на проблемите, пред които се изправят новите членове на клуба.

Ние настояваме националните правителства на Европейския съюз, Съветът на Европа, Европейската комисията и Европейският парламент да предприемат необходимите стъпки за започването на дебати по въпросите на акцизната данъчна реформа и да подкрепят отмяната на минималното ниво на акцизните задължения като първа необходима стъпка.

С уважение ,

Литовски институт за пазарна икономика (www.freema.org)

 

 

 

 


Свързани публикации.