Пенсионен калкулатор

От години от Института за пазарна икономика (ИПИ)  настояваме за реформиране на държавната социално-осигурителната система чрез нейната пълна приватизация и преминаване към капиталонатрупваща пенсионна система, по подобие на реформата в Чили през 1981 г. В условията на застаряващо население държавната разходопокривна система не може да осигури адекватни пенсии, а социалните осигуровки са непосилен товар за работещите и работодателите Голяма част на проблемите на настоящата система на обществено осигуряване, свързани с ниски пенсии, наличие на относително голям неформален пазар на труда, финансова неустойчивост, неравнопоставеност между различни групи и висока степен на политически риск, могат да се разрешат при преминаване към изцяло капиталова пенсионна система.

С пенсионния калулатор може да сравните пенсията, която бихте получили при разходопокривната и капиталова пенсионна система. Изчисленията са примерни и зависят от направените допускания, но разликата между двете системи е достатъчно голяма, за да се убедят всички коя е по-добрата алтернатива. При капиталовата пенсионна система, базирана на лични сметки, срещу много по-ниски вноски и по-висок разполагаем доход се получава няколко пъти по-висока пенсия!

Например, нека сравним пенсията на мъж, който в момента е на 35 г. и има 8 години трудов стаж. Според зададените условия той ще се пенсионира на 63 г. и до тогава няма да прекъсва трудовия си стаж. Нека брутната заплата на лицето в момента е 1200 лв. При разходопокривната система пенсията, която би получил, ще бъде 36% от заплатата му преди пенсиониране, а вноските в обществената система са равни на 22% от заплатата му. Ако се осигурява изцяло в капиталова пенсионна система и внася само 10% от заплатата си в лична партида, при същите зададени параметри, пенсията му ще бъде равна на 47% от заплатата преди пенсиониране – т.е. 31% по-висока пенсия срещу 2,2 пъти по-ниски вноски! Ако лицето реши да внася 22% от заплатата си в капиталовата система (колкото са вноските в обществената система), то пенсията му ще бъде 3 пъти по-висока от пенсията в разходопокривната система!

Нещо повече – при капиталовата пенсионна система и 10% вноски в края на трудовия си живот лицето ще има натрупани 369 хил. лева в лична сметка. Тези средства дефакто представляват спестявания и роднините имат право да ги наследят. При разходопокривната пенсионна система лицето не акумулира собствени средства. Пенсията, която ще получи, зависи изцяло от политическата воля на управляващите, от икономическото развитие на страната и демографската структура. Непредвидимостта е много по-голяма, което прави връзката между личния принос и размера на пенсията неясна.

Вие в коя система предпочитате да се осигурявате?

Към пенсионния калкулатор

 


Свързани публикации.