Пенсиите и кризата

 

Как пенсионно-осигурителните системи трябва да отговарят на финансовия и икономически натиск?  

 

 

Целият текст е достъпен ТУК.

 

Резюме

Никоя страна и никоя пенсионна схема не е имунизирана срещу ефектите на кризата. Частните пенсионни фондове загубиха 23% от стойността си през 2008 г. , равняващи се на 5,4 трилиона щатски долара. Производството спада, а безработицата нараства, оказвайки натиск също и върху публичните пенсионни схеми. Как страните от ОИСР могат да устоят на тази буря?

Повечето млади работници и работници в зряла възраст са слабо засегнати от финансовата криза, тъй като техните натрупани пенсионни спестявания са малки. Въпреки че те могат да страдат от последиците от икономическата криза върху пазара на труда, разполагат с 30 или повече години, в които да компенсират ефекта на инвестиционните загуби върху пенсионните си натрупвания. Работниците, наближаващи пенсиониране, са най-засегнати от икономическата и финансовата криза група. Те нямат време да чакат финансовите пазари да се възстановят, за да се попълнят загубите в личните им пенсии.Някои по-възрастните работници преместиха инвестициите си към по-малко рискови активи, когато пенсионирането им наближи. Но повечето не го сториха. 

Макар и най-чувствителни към риска, акциите трябва да останат част от пенсионните спестявания на хората. Но има една стратегия, която може да намали риска без излишна жертва на възвръщаемост. Инвестиране тип „Жизнен цикъл” включва преминаване от по-рискови активи като акции към по-малко рискови като депозити и държавни ценни книжа, когато хората наближат пенсиониране. Това би поставило инвестициите на повечето хора на автопилот и ще даде право на избор на малцинството, което би желало да ръководи активно инвестициите. За момента тази схема не е добила широка популярност.

Финансовата криза означава, че инвестиционният риск е това, за което обществеността и политиците мислят на първо място. Рисковете не могат да бъдат премахнати, но могат да бъдат намалени чрез диверсифициране на източниците на доходи за пенсионерите. ОИСР твърди, че „разнообразието има много добродетели”. Има икономическа, демографска, финансова и социална несигурност в пенсионните системи. Най-добрият подход за физическите лица и правителствата е да се използва комбинация от начини за осигуряване на пенсионните доходи. Многообразието от форми на пенсионно осигуряване е най-добрият начин за постигане на сигурност в напреднала възраст. Настоящата криза само подсилва това послание.

 

Целият текст е достъпен ТУК.


Свързани публикации.